Sichithiwe ese-Afriforum ngengoma yomzabalazo

Zukile Majova

INkantolo eNkulu yaseGoli isichithe nezindleko isicelo se-AfriForum sokuthi ingoma yomzabalazo ethi Ayesab’ amagwala imenyezelwe njengenkulumo enenzondo.

Le ngoma ibizwe ngokuthi ichaza ukuthi “Dubul’ ibhunu” i-AfriForum kanye nabezindaba ukuze kugxilwe engxenyeni yekhorasi ethi-“Kill the boer, kill the farmer.”

Ukugqamisa le ngxenye yengoma kwakha isithombe sokuthi le ngoma ibihloselwe ukulwa namaqembu amancane ikakhulukazi abalimi.

Ngokwengqikithi yayo, le ngoma ayikaze ibonwe yimiphakathi yabamnyama njengophawu lwempi eminyakeni eyandulela eyango-1994 futhi ayibonwa imiphakathi njengengoma emelene nabamhlophe.

Esinqumweni sakhe iJaji u-Edwin Molahlehi uchaze ukuthi ingoma eculwa ngokumelene nohulumeni wobandlululo yayivame ukuculwa emibhikishweni yakuleli yangemuva kobandlululo imiphakathi eyayididwe ukuhamba kancane kokulethwa kwezidingongqangi ezibalulekile nguhulumeni we-ANC.

UMolahlehi uthe le ngoma ingase izwakale njengeletha ubumbano olukhulu ezweni.

“Kuleso simo kuyobe kuveza umbono ohlukile kulabo abakholelwa ukuthi isithombe sentando yeningi akumele singcoliswe ingoma ethathwa njengecwasayo,” kusho uMolahlehi.

“I-Afriforum yehlulekile ukukhombisa ukuthi amagama akule ngoma angahunyushwa ngendlela ecacile ukuze abonise inhloso ecacile yokulimaza noma ukugqugquzela ukulimaza nokubhebhethekisa inzondo.”

Lesi sinqumo sinomthelela omkhulu kwezinye izingoma zomlando eziculwa kuphela kwezepolitiki imiphakathi eyahlukene.

Izingoma ezinjalo uma zibhekwa ngaphandle komongo wenkulumo yezombangazwe zingahunyushwa kalula ngokuthi zisho inkulumo enenzondo.

Enye yalezi zingoma ngethi, Awuleth’ umshini eyagcina isiyaziwa njengengoma yowayenguMengameli wezwe uMnu Jacob Zuma ngesikhathi esezinkingeni eziningi nezomthetho.

Ngaphandle komqondo wayo wezepolitiki le ngoma idweba isithombe sowayengumphathi wezwe ofuna isibhamu sakhe esiyi-AK-47 ukuze asuse ngaso isitha.

UMgcinimafa-jikelele we-Economic Freedom Fighters u-Omphile Maotwe utshele amalungu eqembu lakhe abebuthene ngaphandle kwenkantolo ukuthi lesi sinqumo sifakazela iqembu kanye nomsunguli walo uJulius Malema.

Umthombo wesithombe: @BusinessLIVE

Izihloko zakamuva