Sicasukile iSilo sibizwa ngengane engakwazi ukuzithathela izinqumo

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

ISilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini kanye nosihlalo webhodi leNgonyama Trust bacasulwe ngumholi wendabuko obabize ngezingane ezingakwazi ukusebenza waphinde wathi abathembekile ukuthi bangaphatha izigidi zamarandi.

Lokhu kuvezwe ngoLwesihlanu nguNdunankulu kaZulu uMntwana Mangosuthu Buthelezi ngesikhathi enomhlangano nabaholi bomdabu obusehholo eMbizi eMpangeni, enyakatho neKwaZulu-Natal.

Lokhu kuphoqe uSihlalo webhodi leNgonyama Trust Inkosi Mzimela ukuba iyoceba uzakwabo obabize ngezingane kuButhelezi.

Kulo mhlangano bekulindeleke ukuthi iNkosi uMzimela itshele uButhelezi ngokuhoxa kwakhe ebhodini leNgonyama Trust njengoSihlalo.

ISilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini noNdunankulu ababoni ngaso linye ngodaba lukaSihlalo webhodi leNgonyama Trust njengoba uButhelezi ekuchithile ukuqokwa kukaMzimela ethi akanawo amandla okuphatha ibhodi.

UButhelezi uthe uphakamise ukuthi okungenani lowo owayenguSihlalo, iJaji uJerome Ngwenya aqhubeke iminyaka emithathu ngesikhathi ehlomisa uMzimela ukuthi athathe izintambo ngenxa yolwazi analo kwezomthetho nokusebenza kwebhodi.

Uphinde waphakamisa ukuthi kuqokwe ummeli uLinda Zama okwesikhashana abe nguSihlalo ngaphambi kokuthi adlulisele izintambo kuMzimela ngemuva kwesikhathi esithile.

UButhelezi uthe iSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini samtshela ngokuhamba kwesikhathi ukuthi useqoke uZama njengomeluleki kaSihlalo webhodi okwakumele kube uMzimela. Ngesikhathi uButhelezi ekhuluma emhlanganweni wabaholi bendabuko uvele wakhihla isililo esola iSilo ngokubanjwa ngusomabhizinisi uMnu Jacob Mnisi.

Uthe umhlaba weNgonyama Trust usengcupheni wokuntshontshwa ezandleni zabo ilaba asebesondelene neSilo. UButhelezi umemezele ukuthi uzokwesula esikhundleni abesesibambe iminyaka engu-70 kodwa abaholi bomdabu bamncenga ukuthi aqhubeke.

Kuthathwe isinqumo sokuthi akaqhubeke njengoNdunankulu wendabuko futhi eseke iSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini. 

Esithombeni esingenhla: OwayeyiJaji uJerome Ngwenya kanye nenkosi uBhekuyise Biyela obize iSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini neNkosi Thanduyise Biyela njengezingane ezingazi lutho ngeNgonyama Trust.

Umthombo wesithombe: I-Twitter

Izihloko zakamuva