Sibhekwe ngabomvu isinqumo se-ANC ngoRamaphosa

Lubhalwe nguZukile Majova

Umhlangano wobuholi obuphezulu be-ANC unqume ukweseka uMengameli Cyril Ramaphosa nokuchitha umbiko wePhaneli wesigaba 89.

Isinqumo sekomidi likazwelonke elibhekelele ukusebenza kweqembu   (NWC) sisho ukuthi amaLungu ePhalamende e-ANC azovota aphikisane nemiphumela yombiko weJaji lezobulungiswa uSandile Ngcobo.

IPhalamende lihlelelwe ukudingida lombiko bese ngemuva kwalokho livotela ukuthi lizilandele yini izinsolo zalo mbiko futhi liqale uhlelo lokugxeka uMengameli.

NgoMsombuluko isigungu esiphezulu se-ANC sizokwamukela umbiko ovela ekomidini leNWC siphinde sithathe isinqumo esingujuqu.

Mancane amathuba okuthi isigungu esiphezulu se-ANC (NEC) sizohluka esinqumeni seNWC– okuwuhlaka olukhethekile oluhlanganisa izikhulu ze-ANC eziphezulu eziyisithupha kanye namalungu aphezulu angu-20 esigungu esiphezulu.

Ukwesekwa kwesigungu esiphezulu esinamalungu angu-86 kusho ukuthi noma imiphi imizamo yokugxeka uMengameli angeke iphumelele, kanti ukuze ivoti labo liphumelele bazodinga abantu bezingxenge ezimbili kwezintathu ePhalamende Likazwelonke elinamalungu angu-400.

Iqembu elibusayo linamalungu angu-230 ePhalamende okusho ukuthi iningi lawo kuzofanele livote ngokuhambisana neqembu.

Ngesonto eledlule izikhulu ze-ANC bezihlukene phakathi ngemuva kokuthi uRamaphosa ehluleke ukuvela emhlanganweni.

NgeSonto, uRamaphosa utshelwe ukuthi ahoxe esikhundleni ngesikhathi amalungu ekomidi eNWC edingida umbiko wePhaneli wesigaba 89. 

Ithimba eliholwa umphathi wamaJaji ezobulungiswa uNgcobo lithole ukuthi uRamaphosa kungenzeka ukuba wephula uMthethosisekelo wesifungo sakhe somsebenzi kanye nemithetho ehlukene yokugcina imali.

URamaphosa ukuqinisekisile ukuthi uzohambela umhlangano wesigungu esiphezulu wanamuhla futhi aziphendulele esigungwini esiphezulu esithatha izinqumo ku-ANC.

“NgoMsombuluko ngizohambela umhlangano wesigungu esiphezulu se-ANC.”

“Kuzomele ngiziphendulele phambi kwesigungu esiphuzulu se-ANC ngaphambi kokuthi sithathe noma isiphi isinqumo.”

Amalungu esigungu esiphezulu se-ANC aseka uRamaphosa  kulindeleke ukuthi basekele uhlelo lokuqokwa kabusha kwehhovisi engqungqutheleni kazwelonke yokukhetha ubuholi ngomhlaka-16 kuya kumhlaka-20 kuZibandlela. 

UDkt Gwen Ramokgopa ongumxhumanisi wehhovisi likaNobhala-Jikelele we-ANC uthe uRamaphosa akayi ndawo.

“Abantu bakuleli, abomthetho kanye nabaholi sebekhulumile, ukuze uhlale usendleleni yeqiniso nelungile uphinde ungaphazanyiswa abantu abanenkohlakalo kumele uhlale uqaphile kanti udaba lwase-Phala-Phala libonakala  liletha ukuthukuthela okuningi okungadingekile nokukhathazeka ngendaba engabalulekile.

“Abukho ubufakazi obukhombisa inkohlakalo kaRamaphosa.

“Uyithemba labaningi.”

Njengoba sekusele amasonto amabili ngaphambi kwengqungquthela yokukhetha ubuholi be-ANC, uRamaphosa uhamba phambili ngesikhundla esiphezulu se-ANC njengoba ephakanyiswe ngesibalo esingaphezu kuka-2 200 emagatsheni e-ANC.

Osesithombeni esingenhla nguMengameli Cyril Ramaphosa

Umthombo wesithombe: GCSI

Izihloko zakamuva