Sezitholakele izinja ezintathu zasendle ezazidukile

Arthur Greene

Ngosuku okwakunetha ngalo imvula ngoMfumfu nyakenye izelamani ezintathu ezaziseqenjini lezinja zasendle zase-Afrika zahlukana neqembu zahamba ibanga lamakhilomitha angu-2,000 zinqamula iNingizimu ye-Afrika.

Uhambo lwazo zisuka empumalanga ne-Zambia ziya e-Zimbabwe luvezwe nguDkt Scott Creel oyisazi semvelo eNyuvesi ebizwa nge-Montana State kanti udaba lalezi zinja luchazwe kuleli sonto i-New York Times.

UCreel nethimba lakhe ohlelweni lwe-Zambian Carnivore bafaka ikhola kwinja eyodwa kulezi zontathu ebhalwe ukuthi i-EWD 1355 oneminyaka emithathu ubudala.

Ithimba laqopha ukunyakaza kwe-EWD esikhathini esiyizinyanga eziyisikhombisa futhi lalibuka njengoba le nja nodadewabo ababili bebalekela izingozi zezingwenya, amabhubesi kanye nabazingeli ngokungemthetho emzamweni wokuzisindisa.

Izinja zasendle zase-Afrika ezibizwa ngokuthi i-Lycaon pictus ziphakathi kwezilwane ezincelisayo ezisengozini yokushabalala emhlabeni. Zibulawa abazingeli abangekho emthethweni, ukwanda kwabantu kanye nezifo ezinjengamarabi. Ngisho nangaphakathi kwezindawo zabo zokuhlala zisuke zingaphephile.

Ngesikhathi u-EWD kanye nodadewabo besuka belibangise e-south-west besuka esigodini sase-Luangwa empumalanga ne-Zambia kwakunengozi enkulu yokuthi bangangasinda e-odyssey.

“Kuyisimangaliso ukuthi basinda,” kusho uMatthew Becker isikhulu esiphezulu kanye nomphathi wohlelo lwezilwane ezidla inyama etshela i-Times.

“Baningi abazingeli abebengaqeda ngalolu hambo olumangalisayo.”

Ingozi yokuqala ababhekana nayo kwakungumfula i-Luangwa. Izinja ezintathu zama kancane zabheka ngaphesheya kwesithiyo esinezingwenya esingamamitha angu-90 ububanzi. Izinja zokuzingela zase-Afrika ziyasabeka futhi ziyingozi, kodwa emanzini kusuke kubusa izigwenya bezingeke zibe sethubeni uma zihlangana nezingwenya.

Noma kunjalo umfula zazingakwazi ukuwuzungeza ngakho-ke zaqhubeka nohambo. 

Ngosuku olwandulela uKhisimusi lezi zinja zasendle zafika e-Great Rift Valley zacabanga ukuhlala lapho, kodwa zaphinde zajika. 

Ngemuva kwezinyanga ezimbili zifike ku-Great Easter Road umgwaqo ohlanganisa i-Lusaka e-Zambia uya e-Lilongwe e-Malawi zikwazile ukuvika isiminyaminya ukuze zifinyelele ngaphesheya njengoba bekudingeka zihambe ezindaweni ezihlala abantu ukuze ziwele umngcele wase-Mozambique.

Ngemuva kokunyathela emngceleni wase-Mozambique, e-Zimbabwe nase-Zambia phakathi kukaNdasa noNhlaba lezi zinja zasendle zitholakale zisemaphethelweni ase-Lusaka.

Bezidonwa elinye iqulu lezinja zasendle eziyingozi edolobheni zinethemba lokulanda ezinye ukuze zihlale khona lapho.

Kuze kube imanje u-EWD kanye nodadewabo basaqhubeka nokuhamba nezinja zase-Zambezi. Sebehambe amakhilomitha angaphezu kuka-2,000 okuphindwe kabili kuleli rekhodi langaphambilini phakathi kwezinja zasendle zase-Afrika.

Izihloko zakamuva