Sezihlalele ovalweni izalukazi ezihlala esigodini sase-Tshitungulwane

Elmon Tshikhudo

Amahlathi asesigodini sase-Tshitungulwane ngaphandle kwase-Vuwani e-Limpopo asephenduke indawo lapho izalukazi zingakwazi ukuya khona.

Umgadli ononya kukholakala ukuthi uzihlalele endaweni kanti usolwa ngokuhlasela izalukazi uma ziya ehlathini ziyotheza izinkuni noma ziyovuna ensimini.

Izalukazi ezine esezikhulile endaweni eyodwa zaba yizisulu zomhlaseli okungaziwa ukuthi ungubani.

Abahlali besigodi esinokuthula basathukile ngoba abazi ukuthi kuzolandela bani.

Izisulu esezihlaseliwe kubalwa uMasindi Netshitungulwane noMarandela Mathugana abahlaselwe betheza izinkuni kanye noNelly Mathivha oneminyaka engama-80 ohlaselwe ngesikhathi elusa izinkomo.

Isisulu sakamuva, uSophie Chauke uhlaselwe emzini wakhe ngoMsombuluko.

Umholi womphakathi uSusan Mahuntsi uthe umhlaseli usethathe elinye igiya manje usehlasela ezindlini. 

“Sinqume ukuthi siqale sigade indawo,” kusho umholi womphakathi.

UThina Matamela, okuhlaselwe unina wakhe, uthe umsolwa ubengafuni lutho kunina.

“Wamshaya ekhanda wamusonta izandla wamshiya engathi ufile, kodwa wakwazi ukukhala ecela usizo waphuthunyiswa esibhedlela,” kusho uThina.

“Umama akakwazi ukuzivikela. Kazi usazokwazi yini ukuphinda asebenzise izandla zakhe. Kuzomele  ahlolwe masonto onke manje.”

Induna yendawo uCalvin Netshitungulwane ithe ikhathazeke kakhulu.

“Le nto iyaphuma esandleni, kumele siqaphe siwumphakathi, sidinga namaphoyisa azoqapha le ndawo ngaphambi kokuthi kuphume umphefumulo,” usho induna yendawo.

Izihloko zakamuva