Sesinyukile isibalo sabashone eGeorge

Lubhalwe ngu-Anita Dangazele

Isibalo sabashone ebhilidini lase-George e-Western Cape sesinyuke safinyelela ku-34 ngeSonto ngemuva kokushona komunye umuntu esibhedlela.

Indawo okwabhidlika kuyo ibhilidi okwenzeka cishe emasontweni amabili edlule imenyezelwe ngokusemthethweni njengendawo okwenzeke kuyo ubugebengu yase idluliselwa emaphoyiseni aseNingizimu Afrika ukuze kwenziwe uphenyo olusemthethweni ngesonto eledlule.

Lokhu kwenzeke ngemuva kokuphothulwa kwemizamo yokuthungatha nokuhlenga ngoLwesihlanu.

Umasipala wase-George uthe nakuba isibalo sezisulu ebezikhona ebhilidini besilokhu sishintshashintsha ngesikhathi somkhankaso wokuthungatha nokuhlenga, manje sebeqinisekile ngesibalo.

Ekuqaleni kulinganiselwe ukuthi babalelwa ku-81 abantu abebesendaweni ngesikhathi sesigameko.

“Siyazi ukuthi njengoba lesi sigameko senzeka izibalo bezilokhu zishintshashintsha, nokho-ke manje sesingakuqinisekisa ngokusemthethweni ukuthi njengoba sekuphothuliwe imizamo yokuhlenga, bangu-62 kuphela abantu ababalwayo,” kufundeka isitatimende.

Umasipala wase-George uthe kunezinto ezimbalwa ezibe nomthelela ekwehleni kwezibalo.

Uphenyo luthole ukuthi amanye amagama ohlwini losonkontileka akopishiwe, futhi abanye babasebenzi babengekho esizeni ngosuku lokubhidlika.

Umasipala uphinde waqinisekisa amahlebezi abelokhu esabalele ngesikhathi kuthungatha amaphoyisa okuthi abanye babasebenzi babaleke ngesikhathi bebona izimpawu zokuqala zokubhidlika kwebhilidi.

“I-CCTV ikufakazele ngokusobala ukuthi abanye abebekule ndawo bahambe ngaphambi kokuthi abosizo lokuqala bafike endaweni futhi kuze kube yimanje abakaze babike ukuthi bakuphi,” kubika umasipala.

Bangu-62 abaqinisekiswe ngokuba sendaweni ngosuku lwengozi, kanti abantu abangu-28 baphume bephila.

Ngokusho kukamasipala, abayishumi basalaliswe esibhedlela, abangu-19 sebephumile.

Bangu-33 okuqinisekisiwe ukuthi bashonile kodwa isibalo sesinyuke safinyelela ku-34 ngeSonto ngemuva kokushona komunye umuntu esibhedlela.

Umhloli oMkhulu woMnyango wezabaSebenzi e-Western Cape, uDavid Esau, unxuse wonke amalungu emindeni yabalimele noma abashone esibhicongweni ukuthi babhalise emnyangweni ukuze bathole isinxephezelo kanye nosizo lokubuyiselwa emakhaya.

“Sinesikhwama sokuvikela umphakathi, isikhwama sokunxeshezelwa kwabasebenzi, kanye ne-UIF.  Benza amalungiselelo ezinzuzo zokushona ukuze imindeni ikwazi ukufaka izicelo. Mangikubalule ukuthi nabangaphandle bangakwazi ukwenza lokhu noma ngabe abasebenzi noma bebengabhalisiwe.  Sizobe sesibuyisa izimali kubaqashi. Lesi ngesinye sezizathu esenza ukuthi senze lo msebenzi ngendlela, ukuze sibabhalise futhi bakhokhelwe.”

Esithombeni ngenhla: Umgodi ojulile osele endaweni yesigameko ngesikhathi kubhidlika ibhilidi ngemva kokuphothulwa kwemisebenzi yokucinga nokuhlenga.

Umthombo wesithombe: Umasipala wase-George

Izihloko zakamuva