Sesifikile isikhathi somcintiswano wamasonto onke we-Scrolla.Africa!

Okufanele ukwenze nje ukucofoza isibhengezo se-NewsQuiz ngaphansi kwekhasi lokuqala le-Scrolla Data.Lite bese uphendula imibuzo emithathu ngendlela efanele.

Bonke abangenele umncintiswano bangaba senhlanhleni yokukhethwa. Imiklomelo yabawinile izohluka isonto nesonto kanti ababili abaphume isibili bazothola u-R100 wamavawusha e-airtime yenethiwekhi abayithandayo.

Bonke abawinile bazothintwa kwizinombolo zomakhalekhukhwini babo ngaphambi kwesimemezelo.

Futhi uma ungabanga nenhlanhla kuleli sonto phinde uzame futhi ngokuzayo! I-NewsQuiz ivuselelwa njalo ngeSonto ebusuku.

Sikufisela inhlanhla!

Izihloko zakamuva