Sekuqubuke umbango ngebhuloho elivaliwe

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Sekuphele iminyaka emibili umphakathi wase-Mandalay ngaphandle kwaseKapa ucikwa ubugebengu wakhetha ukuvala ibhuloho labahamba ngezinyawo elixhumanisa ilokishi labo nendawo ebizwa nge-Lower Crossroads.

Kodwa izigebengu zaselokishini elingumakhelwane zithole ukuthi ibhuloho elingaphezu komgwaqo u-R300 linendlela elula yokubaleka uma beqeda ukugebenga izakhamuzi e-Mandalay.

Manje abantu base-Lower Crossroads sebecela ukuthi livulwe kabusha ibhuloho. Bathi ukuvala ibhuloho sekwenze impilo yabo yaba sengozini kakhulu.

Ngaphambi kokuthi kwakhiwe leli bhuloho inqwaba yabantu ibishayiswa izimoto ngesikhathi izama ukuwela umgwaqo onguthelawayeka u-R300. Manje sesibuyela ekuqaleni njengoba ibhuloho labahamba ngezinyawo livaliwe,” kusho esinye isakhamuzi.

Isakhamuzi sase-Mandalay sithe “Sakha udonga lwezitini sashisela izinsimbi ngoba sase sikhathele ukugijimisa izigebengu ezisiphuce izimpahla zethu eziyigugu zibaleke kwelinye ilokishi.

Asikho isixazululo esiqinisekisa ukuphepha kwezakhamuzi kulamalokishi womabili. Kuphakathi kokuthi ibhuloho lihlala livaliwe bese izakhamuzi zase-Lower Crossroads ziphoqeleka ukuba zibe nesibindi zokuwela umgwaqo onezimoto ezihamba ngesivinini noma liphinde livulwe ibhuloho bese izakhamuzi zase-Mandalay ziba yizisulu zokugetshengwa.

Elinye ilungu lomphakathi e-Mandalay lithe bayabadabukela abaphoqeleka ukuthi bangene engozini yezimoto ezihamba ngesivinini esiphezulu ukuze banqamule emalokishini.

“Siyazi ukuthi kwakhiwa ibhuloho ngoba abantu abebewela emgwaqeni onguthelawayeka babebulawe izimoto ezihamba ngesivinini, kodwa okubuhlungu ukuthi ukuvala ibhuloho kube isona isixazululo.”

Abahlali base-Lower Crossroads bathe abathokozile ngokwenziwa ngumphakathi wase-Mandalay futhi abazange baxoxe nabo ngesinqumo sabo.

“Ukuvala ibhuloho labahamba ngezinyawo kube nzima kakhulu. Abazange bazihluphe nangokuxoxa nathi bakhohlwa nokuthi asikaze sithume muntu ukuthi azobamba inkunzi.”

Abahlali base-Lower Crossroads batshele i-Scrolla.Africa ukuthi balwe kanzima ukuthola ibhuloho.

“Ngaphambi kokuthi kwakhiwe leli bhuloho silahlekelwe abantu abaningi esibathandayo. Izingozi zehla ngokushesha ngemuva kokwakhiwa kwebhuloho. Manje abantu bashayiswa izimoto cishe zonke izinsuku,” kusho isakhamuzi.

“Sizwile ukuthi izakhamuzi zase-Mandalay zibheke wonke umuntu osondela eduze kwebhuloho futhi uma singalokotha silivule kuzoba nempi. Siyethemba ukuthi uMasipala uzokwenza okufanele futhi livulwe.”

Okhulumela uMnyango wezokuThutha nemiSebenzi yoMphakathi e-Western Cape, uMnu Jandre Bakker ukugxekile ukuvalwa kwebhuloho.

“Ukuvalwa kwebhuloho kuhambisana nokucekelwa phansi kwempahla kahulumeni.”

“Imiphakathi kufanele ilandele umzila ofanele nezinhlaka zomthetho ezifana njengokuxoxisana namaphoyisa e-SAPS, abangamele ukuphepha, amaforamu kanye nabaphethe ezokuphepha kuMasipala.”

Isithombe isingenhla esebhuloho labahamba ngezinyawo phakathi kwe-Mandalay ne-Lower Crossroads elivaliwe.

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva