Sekuphele amasonto amane izingane zingayi esikoleni ngenxa yempi yezigodi

Sandiso Phaliso

Sekuphele amasonto amane, izingane eziqhamuka kwizigodi ezine esifundazweni sase-Eastern Cape zingayi esikoleni ngenxa yokuthi abazali basabela impilo yazo.

Lokhu kuza ngemuva kokubulawa kwabantu abathathu kanti imizi eyi-18 ithungelwe ngomlilo ngemuva kwempi eseduze nase-Port St Johns. Abahlali basemphakathini ehlukene babhekisa izinsolo zabo kubahlali besigodi esibizwa nge-Tyeni ngokuthatha imisebenzi kanye nezinsizakala e-Port St Johns.

Isimo sishube kakhulu, njengoba abaholi bezigodi ezine benqaba ukukhulumisana.

Isidumbu sikaKhazalakhe Noqekem obeneminyaka engama-73, esika Sigcina Zatyobana, obeneminyaka engama-69 kanye nesidumbu sikaNomthwawangona Mbantswa obeneminyaka engama-70, zitholakale ehlathini eduze nase-Tyeni zinamanxeba okudutshulwa. Imizi yabo kanye nemizi yomakhelwane eyi-15 ithungelwe ngomlilo. Abekho abasolwa abasaboshiwe, ngokuqinisekisa kwamaphoyisa akuqinisekisile.

Lolu dlame seluholele ekutheni abantwana bangayi esikoleni.

“Abantwana angeke baye esikoleni., Sisacashile. Sizamile ukufuna usizo, kodwa kubukeka ngathi la bantu basafuna ukusihlasela. Akukho ukuthula,” kusho uMzuliswa Noqekem, naye olahlekelwe umfowabo obengcwatshwa kulempelasonto.

UZamile Bhaca uthe izingane zakhe ezine kanye nezabanye base-Tyeni azisakwazi ukuya esikoleni.

“Basengozini abantwana bethu uma ngabe bengasitholi thina, bangazama ukulimaza izingane zethu,” kusho uZamile

UZibonele Tom, ongumholi wesigodi esibizwa nge-Gangatha okusolwa abahlali bakhona ngokuhlasela, uyaziphika izinsolo futhi uthi isigodi sakhe asifunanga ukuzibandakanya nalokhu okwenzekayo.

“Besilokhu sibambisene nabo iminyaka, kodwa ayikho inqubekela phambili ebiphuma kule mihlangano yethu. Siyaziphika izinsolo ezithi ithina esihambe sayohlasela esinye isigodi saphinde sabulala abantu,” kusho uTom.

Induna yendawo, uButho Yonke uthe kumele abomthetho bahlanganyele nabo emihlanganweni.

Okhulumela amaphoyisa uColonel Priscilla Naidu unxenxe abahlali bezigodi ezahlukene ukuba basebenzisane kanye nabo baphinde balethe imniningwane engaba usizo nengaholela ekuboshweni kwabasolwa.

UNoqekem uthe abaningi abakhalazayo kula macala bekukhombisa ukuthi kade besaba ukusebenzisana namaphoyisa, njengoba bekholelwa ukuthi uma bengaphuma lapho becashe khona, kungabadonsela amanzi ngomsele futhi bangazithola besengozini enkulu. 

Izihloko zakamuva