Sekungenelele ikhansela ukuthola omazisi babafuna ukuvota komashonisa 

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

Njengoba seludumela emasumpeni usuku ukhetho lukazwelonke lwangomhlaka-29 kuNhlaba, uDipolelo Kganya (40) ucasulwe ukuthi ngeke akwazi ukuvota ngoba umazisi wakhe ukumashonisa.

UKganya (okungelona igama lakhe langempela) ungomunye wabahlali baseDuduza, e-Ekurhuleni abanikeze omashonisa omazisi babo, amakhadi akwa-Sassa kanye namakhadi asebhange njengesibambiso sokuqinisekisa ukuthi bazoyikhokha imali abayibolekile.

Ngokomthetho we-National Credit Act, lokhu akukho emthethweni kodwa abaningi bakushaya indiva ngoba sebephelelwe yithemba.

UMnyango wezaseKhaya ungakhipha omazisi besikhashana ngo-R70. Omazisi besikhashana bamukelwa eziteshini zokuvota futhi abantu bangafaka izicelo zabo kunoma yiliphi ihhovisi loMnyango wezaseKhaya. Inqubo ingaphansi kokuqinisekisa izigxivizo zeminwe zabafakisicelo.

UKganya uthe waboleka u-R2 000 ekuqaleni konyaka ukuze athengele izingane zakhe ezintathu imifaniswano yesikole.

“Siphila ngemali yesibonelelo sikahulumeni kanye nemisebenzi engiyenzayo yokuwashela abantu izingubo endaweni. Ngeshwa, angifaneleki ukuboleka imali ebhange.

“Ngenxa yokuphelelwa ithemba ngivele ngacela usizo komashonisa endaweni ngethemba lokuthi ngizobe sengiyikhokhile le mali ezinyangeni ezintathu. Kodwa impilo inzima.

“Imali kumele ibuye nenzalo ka-50%, uma ngingakhokhi wengeza omunye u-10%, okwenza kube nzima ukukhokha imali ebolekiwe,” usho kanje.

Umama wezingane ezintathu uthe kumzwisa ubuhlungu ukuthi ngokokuqala ngqa kusukela okhethweni lwentando yeningi ngeke akwazi ukuvota.

Engxoxweni abe nayo ne-Scrolla.Africa, ikhansela le-ANC ewadini lesi-86 uNsizwa Mekgwe uthe ibhizinisi lomashonisa landile kule ndawo.

“Lesi akusona isigameko esisha; sithola izikhalazo ngezinsuku ezandulela ezokuhola izibonelelo zakwa-Sassa kanye nangesikhathi sokhetho.

“Emasontweni edlule, ihhovisi lami lithole izicelo zezakhamizi eziphelelwe ithemba lokuthi sizisize zithole omazisi babo kwababolekisa ngemali ukuze zikwazi ukuvota.

“Sesihlele ukwenza umkhankaso wokuxoxisana nokulanda omazisi kwababolekisa ngemali, uma sehluleka sizofaka abomthetho,” kusho uMekgwe.

UMekgwe uthe banqume ukungenelela njengengxenye yomkhankaso wabo ukuqinisekisa ukuthi baningi abantu ababambe iqhaza okhethweni, kungakhathalekile ukuthi baseka liphi iqembu.

Esithombeni esingenhla: Ikhansela uNsizwa Mekgwe.

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva