Sekungene kwelinye igxathu ukungezwani kweSilo noShenge

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Izimeya ezingaphansi kwe-IFP zidube umkhuleko waminyaka yonke weSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini obungoMgqibelo kwaCeza eduze nakwaNongoma.

Lesi sinyathelo sisuse umsindo eqenjini futhi senyuse ukukhathazeka ngokwethembeka kwamalungu e-IFP eSihlalweni.

Ngokusho komthombo izimeya ze-IFP ziqoke ukuziqhelelanisa nalo mcimbi ukuze zigweme imibono yokuhambisana neSilo esikhundleni sokweseka uMengameli we-IFP uMntwana uMangosuthu Buthelezi.

Ingxabano eqhubekayo phakathi kukaMisuzulu noButhelezi isidale ukuthi izimeya zibhekane nenselelo. Umthombo uthe ayikho imeya ye-IFP ezokweseka ngemali noma ihambele imicimbi yeSilo.

Okhulumela i-IFP uMkhuleko Hlengwa uzichithile lezi zinsolo wathi asikho isinqumo esifana nalesi esake sathathwa iqembu.

UHlengwa ukugcizelele ukuthi noma yiziphi izimeya ezikhetha ukungayihambi imcimbi yeSilo samaBandla zizenzela ngokuthanda kwazo, wengeza ngokuthi akusona isinqumo seqembu.

Ukungaboni ngaso linye phakathi kweSilo noButhelezi sekuthinte  abantu abaningi KwaZulu-Natal naseBukhosini bakaZulu. Ingxabano phakathi kwabo isuswe uqashwa kwamalungu ebhodi leNgonyama Trust.

UButhelezi uyakuchitha ukuqokwa kweNkosi uThanduyise Mzimela njengo Sihlalo webhodi, ufuna kuqhubeke ujaji uJerome Ngwenya.

Kodwa Isilo siyasichitha isiphakamiso sikaButhelezi.

UButhelezi usephumele obala ngokuphoxeka kwakhe esola uMisuzulu ngokungamhloniphi. Ulandise ngesigameko lapho Isilo saduba khona izingxoxo kuboniswana ngalolu daba sasebenzisa igama elithi-“bullshit.”

Ngesonto eledlule ngesikhathi kunomkhuleko iSilo samaBandla siye sacela abamabandla ukuthi bakhulekele uButhelezi sagcizelela iqhaza lakhe elibalulekile njengomuntu omdala embusweni wakaZulu.

Bekungokokuqala ngqa selokhu uMisuzulu athatha izintambo zobukhosi ukuthi izimeya ze-IFP zingawuhambeli umcimbi awuhlelile.

Phambilini izimeya ze-IFP bezikade zeseka iSilo samaBandla ngomasipala bazo futhi bezilekelela nangezimali emicimbini yeMbube.

Kulo mkhuleko uNgqongqoshe wezeMidlalo, ubuCiko namaSiko uDkt Ntuthuko Junda Mahlaba uzibophezele ekulungiseni izindawo ezazisetshenziswa iSilo uDinuzulu phambilini njengophawu lokuhlonipha nokweseka ubukhosi bakaZulu.

Esithombeni esingenhla: ISilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini kanye noNgqongqoshe wezobuCiko namaSiko uDr Ntuthuko Junda Mahlaba emkhulekweni waminyaka yonke obubanjelwe kwaCeza.

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva