Sekufakwa itiyela eSandlwana njengokunxusa kweSilo uZwelithini

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

UNgqongqoshe wezokuThutha kuleli uNksz Sindi Chikunga ubikele abomndeni waseNdlunkulu kaZulu ukuthi iphupho leSilo uZwelithini kaBhekuzulu lomgwaqo obheke entabeni iSandlwana seliyafezeka.

Ekhuluma endlini yaseNxangiphilile uthe bayalele u-Sanral ukuba uphuthumise uhlelo lokwenza imigwaqo yaseSandlwana eNquthu ibeyitiyela.

Lolu hlelo lwacelwa Isilo uMdlokombane ngo-2019 kwabakwa-Sanral ngoba sikhala ngokuthi leya ndawo inentaba engcwele kodwa imigwaqo ebheke khona isawubhuqu kanti nentuthuko emphakathini wakhona iyagqoza.

“Ngithi anginibikele nina beSilo ukuthi uhlelo lokuthuthukiswa komgwaqo waseSandlwana luyaqhubeka futhi luzophuthunyiswa njengoba sikhulume nabakwa-Sanral ukuba baqhube lo msebenzi,” kuchaza uNksz Chikunga.

Ibalelwa kweyisishiyagalolunye imigwaqo yaseSandlwana ewubhuqu ezofakwa itiyela.

Le migwaqo idlula ezindaweni eziningi zomlando wempi kaZulu namaNgisi yangoMasingana ku-1879 eziseSandlwana nakoShiyane naseNcepheni.

Lolu hlelo lwethulwe enkosini yesizwe sakwaMazibuko nakumasipala waseNquthu ngo-2021.

Nokho kukekwasuka umsindo ngesikhathi inkosi yakwaNgobese kwakhiphinkunzi uThathezakhe ikhwela idilika ku-Sanral ithi akazange ayazise ngalolu hlelo ekubeni uyisemkhulu wayo okwabe kuyiNkosi uMehlokazulu ayehola amabutho eSilo uCetshwayo empini yaseSandlwana. 

Lolu hlelo luzodla imali engango-R180 million selulonke.

Izihloko zakamuva