Isihogo sesoka

0
By Everson LuhangaIndoda eneminyaka engama-26, uSakhe Qomiyana wokhele umkhukhu ngomlilo e-Alexandra ngoba intombi yakhe yala ukumnika imali yokuyothenga umqombothi.Njengamanje ulele esbhedlela usezinhlungwini- zezilonda zokusha kanye nezibazi ngenxa yokushaywa ngamalungu omphakathi othukuthele.Intombi kaSakhe uZimkhitha Phindani utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi isoka lakhe licishe lambulala kanye namadodakazi akhe amabili. "Angisamthandi nje sdalo."Angfuni ukuphinde...

IAfrika imemezele ukuthi alisekho igciwane le-polio

0
Kungokokuqala ukuthi izingane zaseAfrika zikhululeke ekwesabeni ukuthi zingangenwa yigciwane le-polio yasendle.

I-Covid ihlose ukuqumba phansi osekela Mongameli baseAfrika

0
Osekela Mongameli baseAfrika baluzwile ulaka lwe-Covid-19, ngosekela Mongameli abayisikhombisa abane-Covid-19 njengamanje.

Abashayeli abaphuzile bakhanda umonakalo emigwaqeni yase Ningizimu Afrika

0
Cishe sekuyiviki manje utshwala buvunyelwe ukuthi budayiswe njengoba bebuvaliwe ngomvalelo, kanti uNgqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele akasafisi lutho ngabashayeli abashayela bephuzile.

Isigodi sase-Eastern Cape sizilela ukwedlula emhlabeni kwendoda ekhule kakhulu ngeminyaka umhlaba wonke.

0
Isigodi sase-Aldelaine, e-Eastern Cape, sizilela ukwedlula emhlabeni komhlali waso omdala kunabo bonke - uFredie Blom obeneminyaka eyi-116.

Iminyaka emibili….

0
I-World Health Organisation (WHO) icabanga ukuthi kuzothatha isikhathi seminyaka emibili ukuthi ubhubhane luphele.

Ukubhebhetheka kwe-Covid-19 kuyehla e-Gauteng

0
Leli gciwane liya ngokuncipha e-Gauteng kanti futhi uMnyango Wezempilo uthi ukweseba okukhulu sekuphelile.

Wembuleke izinqa uMengameli

0
Ushelwe ngamanzi uMengameli waseMelika uDonald Trump ngenkathi intatheli imubuza ukuthi engabe uyazisola yini ngamanga awatshela abantu baseMelika

Amahubo ethemba kanye nokwelulama ekhaya

0
Amakholwa ezwa ubuhlungu ngesinqumo sikahulumeni sokuvimbela imibuthano yezinkonzo. Kodwa manje banokungenelela okuhle kukaNkulunkulu. Izidlakathi ezinhlanu zomculo wenkonzo yama-Zion zijoyina imibutho ukubuyisa imvuselelo ngokomoya emakhaya namakhaya- ngomculo.

NAMANJE SIYAVUKA

0
Lona wesifazane wazalwa kowezi-1957, ngonyaka lapho amarashia athumela isethilayithi yokuqala esibhakabhakeni, ngakho ubaba wakhe wametha uSputnik.