Ubugebengu yinsaka vukela umchilo wesidwaba kulo mndeni

0
BalloonTyre
Indaba yase-Alexandra yomndeni onodumo olubi lobugebengu. BekunguZB, kwabanguNjilo kanye nomfowaba uMbeko kwase kuba nguBalloon-Tyre!

Ubugebengu buyakhokhela – kuze kubewukuthi abukhokheli

0
Njilo
UNjilo usephendukile futhi usemtholile uNkulunkulu, kodwa namanje usalandelwa yizenzo zakhe ezimbi zobugebengu azenzile.

Intatheli yase-Zimbabwe uHopewell Chin’ono ungaphandle ngebheyili

0
Journalist Hopewell Chinono
Ngemuva kwemizamo emithathu yokuhluleka ukuthola ibheyili, intatheli yase-Zimbabwe uHopewell Chin'ono unikezwe ibheyili yemali eyi- $ 120 kuleli sonto.

UMzansi ulahlekelwe ngamaphoyisa ayi-193 ngenxa ye-covid

0
Ngemuva kwezinyanga ezingaphezu kwezinhlanu besemgqeni wokulwa nalolu bhubhane, amalungu Ezinsizakalo Zamaphoyisa aseNingizimu Afrika abulawe yi-covid.

I-Covid eAfrika: Ngabe senze iphutha na?

0
Sisters from Diepsloot South Clinic
Sekuphele izinyanga ongoti bezempilo nabezindaba bexwayisa ngenhlekelele ye-Covid ebheke eAfrika.

Abazuza ngokudayisa upharafini bakhuphula inani lokuthenga

0
parafin
Njengoba abantu baseNingizimu Afrika bebhekene nokuhamba kukagesi okunamandla, kuneqembu labantu abamamathekayo.

Indawo yokudlela e-Nigeria ibukeka njengengaphakathi lendiza

0
Airplane-themed-restaurant
Abathandi bokudla base-Nigeria sebengenza sengathi bandiza ngebhanoyi kanti lutho basephansi nje.I-Urban Air, indawo yokudlela ese-Abuja, iguqulwe yabukeka sengathi ingaphakathi lendiza.Kuhlotshiswe ngesibhakabhaka esiluhlaza, amafu amhlophe emafasiteleni kanye nemenyu yokudla kwendiza.Ukudla kwenziwa “egumbini elikhethekile” ebese kulethwa kubathandi bokudla abasuke behleli bebophe amabhande ezihlalo.E-Nigeria bamisa izindiza ezihambela umhlaba wonke noma amanye amazwe...

URamaphosa uvele enamandla kakhulu

0
MyANC
UMengameli uCyril Ramaphosa uvele enamandla kakhulu emhlanganweni wekomidi elikhulu kuzwelonke le-ANC ngempelasonto equmba phansi izinselelo eziphonswa ngabahlambalazi abaseqenjini.

Ukulungisa amakhaya sekuyinto entsha eyenziwa ngamasosha ase-Alex

0
Alex Soldiers
Sijwayele ukubabona bephethe izibhamu zemishini namagiya okulwa.

Hlazo lini leli?

0
Jerry Falwell Jr
UMfundisi uJerry Falwell Jr wayenguMengameli wase-Liberty University, enye yamanyuvesi amakhulu obuKhrestu emhlabeni jikelele.