Oyimeya kamasipala uMkhanyakude uya ngohlobo oludala lweveni yakwa-Toyota emihlanganweni ehlonishwayo

Celani Sikhakhane

Kunzima impela ukudlala indima yemeya ehloniphekile komunye womasipala abakhulu e-KZN – uma ufika emicimbini yezimeya ngeveni eligugile lakwa-Toyota lowezi-2012.

Lesi yisikhalazo esivela kuMeya uMoodley kaMasipala wesiFunda uMkhanyakude e-KZN.

Kuthathe okukhulu ukucenga ukukholisa owayeyiMeya uSolomon Mkhombo ukuthi anikele ngesihlalo sakhe sobumeya, kodwa kubonakala sengathi akakakulungeli ukudela imoto.

UMkhombo wakhishwa ngomhlangano wevoti lokungazethembi kwathi uTim Moodley we-IFP wavotelwa ngoMbasa. Kodwa ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, uMkhombo waphindela emuva ehhovisi ethi uyimeya esemthethweni, futhi impi isalokhu iqhubekile.

Wancengwa ukuthi ashiye amahhovisi ukuze anikeze uMoodley indawo. Kodwa kusolakala ukuthi akazange ayibuyise imoto yemeya – yingakho uMoodley kufanele afike emicimbi yezikhulu ehamba ngeveni lakhe.

“Lowo owayeyiMeya akafuni ukubuyisa imoto kamasipala engenza umsebenzi wami ube lula. Kunzima kakhulu ukwenza imisebenzi yami kulesi simo,” kusho uMoodley.

Kodwa uMkhombo utshele i-Scrolla.African ukuthi uMoodley ungumqambimanga.

“Ngingayigcina kanjani imoto yeMeya ekubeni ngingeyona iMeya? UMoodley udinga ukuthembeka ayeke ukuhudula igama lami odakeni. Imoto ebengiyisebenzisa bekuyimoto eqashiwe engayibuyisele enkampanini eqashisayo,” kusho uMkhombo.

“UMoodley nezimenenja zakhe kumele abayeke ukudlala ipolitiki bathenge imoto entsha. Kodwa bayazi ukuthi basebenzise imali futhi abakwazi ukuthenga imoto.”

UMkhanyakude ungaphansi komsizi wemeya ngenxa yenkinga yobuholi.

Ngenyanga edlule kubikwe ukuthi umasipala awuzange ukhokhele abasebenzi bawo amaholo ngenxa yokungaphathwa ngendlela.

Imizamo yokukhuluma nokhulumela umasipala ayiphumelelanga njengoba ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa.

Izihloko zakamuva