Owesilisa wase-Limpopo ufisa ukuthi umkhulu wakhe owadlwengula umama wakhe avume ukwenza ulibofuzo

Elmon Tshikhudo

Sekuphele iminyaka eminingi umndeni umfihlela iqiniso uNndindeleni Ratshitanga obehlala ezibuza ukuthi ubani uyise.

Kodwa njengoba iminyaka ihamba, amalungu omphakathi e-Thohoyandou e-Limpopo ahleba komunye nomunye ekugcineni iqiniso lavela obala.

Wezwa ukuthi umama wakhe wakhulelwa ngesikhathi uyise edlwengula umama wakhe, futhi lesi kwaba yisiqalo sohambo olude olubheke ekutholeni ukuthi ungubani ngempela.

UNndindeleni ozichaze njengengane ewumphumela wokudlwengulwa, usezimisele kakhulu kunakuqala ukuthola ukuthi ubani uyise wakhe wangempela.

“Ngangenza ibanga lokuqala ngesikhathi ngizwa lo mlisa engangimthatha njengomkhulu ukuthi ubaba wami ongizalayo. Nokho angikaze ngikukholwe lokhu ekubeni ngimazi njengomalume kamama,” usho kanje.

Ilukuluku lakhe lakhula ngesikhathi eseku-SANDF.

Ngemuva kweminyaka eminingana, uNndindeleni watholwa enecala lokubulala futhi wagwetshwa isikhathi eside ngaphakathi. Esejele, wahlangana nabantu abambalwa abaqinisekisa indaba ngowesilisa ayecabanga ukuthi ungumkhulu wakhe.

“Kuthe ekuqaleni kwalo nyaka ngaqunga isibindi ngabhekana nomama ngagcizelela ukuthi kumele angitshele iqiniso ngokuthi ubani ubaba ongizalayo,” usho kanje.

Yilapho uNndindeleni ezwa khona iqiniso.

“Umama wangivezela ukuthi wayeneminyaka eyi-17 ngesikhathi umalume wakhe eziphoqa kuye. Uthe kwenzeka izikhathi eziningi ngaphambi kokuthi akhulelwe,” usho kanje.

“Waphinde wangitshela ukuthi useke wazama ukuzibulala ngemuva kwezinyanga ezimbili ekhulelwe.

Uthe le ndaba iphinde yafakazelwa ngomunye umalume wakhe okuyilapho ezame khona ukukhuluma noyise omzalayo. Kodwa le ndoda iwaphika ngokuphelele la macala.

“Ngiyazi ukuthi ngiwumphumela wokudlwengulwa, kodwa akukhona lokho okungiphatha kabi. Isimo sesicelo sami besilula futhi siqondile. Ngemuva kwazo zonke lezi zinsolo kanye nezinto ezivezwe ngumama kimina ngicela ukuthi okungenani avume ukuthi senze ulibofuzo.”

UNndindeleni uthe usenqume ukulushubisa lolu daba ngokuludlulisela enkantolo enkulu yase-Limpopo e-Polokwane. Ufuna ukuphoqa uyise osolwa ngokudlwengula umama wakhe ukuthi avume ukwenza ulibofuzo.

Izihloko zakamuva