Owesilisa ushaye intombi yakhe enqabe ukuyontshontsha naye ezitolo

Everson Luhanga

UNaledi Mfolo ushaywe kabuhlungu yisoka lakhe ngemuva kokuthi enqabe ukuhamba naye beyontshontsha ngeSonto ebusuku. Yize ebikele amaphoyisa ngalesi sigameko ngoMsombuluko, akukho zinyathelo ezithathiwe.

Ngemuva kokuya esiteshini samaphoyisa e-Alexandra, umama wezingane ezintathu utshelwe ukuba aye emtholampilo ukuze ahlolwe ukulimala kwakhe futhi athole ifomu i-J88 lapho abammangali bachaza khona ngokulimala kwabo. Kodwa amaphoyisa awazange aligxivize ifomu njengoba kudingeka.

“Umtholampilo ungiphindisele esiteshini samaphoyisa lapho engingalutholi khona usizo kuze kube namuhla. Angikabi nayo inombolo yecala, isikhathi esingaphezu kwesonto kusukela ngosuku engabhala ngalo isitatimende,” kusho yena.

UNaledi uselahle ithemba kwabomthetho. “Engikufunayo emaphoyiseni ukuthatha isinyathelo avalele lo mlisa ngenxa yokweba nokungishaya. Kodwa kubukeka sengathi lokho ngeke kwenzeke.”

Ekhuluma esemzini kanina endaweni yase-River Park, e-Alexandra, uNaledi utshele i-Scrolla.Africa ukuthi namanje usanxusa amaphoyisa ukuthi abophe umlingani wakhe weminyaka eyi-14.

UNaledi uthi wahamba wayozitapela yedwa ngemuva kokuthi enqabile ukumujoyina, kwathi emuva kwesikhathi wabuyela ekhaya ephethe usinki owebiwe.

“Ngesikhathi ngimkhuza ukuthi akayeke, waba nolaka. Wangitshela ukuthi angisizi ngalutho njengoba ngingeke ngize ngijoyine nabantu abebethola izimpahla mahhala,” kusho yena.

Uthi wantshontsha ne-trailer, amanabukeni alahlwayo, utshwala nezinye izinto.

“Akaze acabange ngisho nokuthathela izingane zakhe isinkwa. Uqale ngokuletha usinki wasendlini yokugezela, wabe eseletha notshwala.”

Ngesikhathi eletha utshwala ekhaya, ubeselahlekelwe izikhiye zakhe zesango wafonela uNaledi ukuba amvulele.

“Ngithe uma ngifika esangweni waqala wangishaya. Wadabula izingubo zami, washaya ikhanda lami odongeni. Wangicindezela ngamadolo esiswini, lapho engivele ngihlinzwe khona, waqhubeka nokungishaya ngesibhakela,” kusho yena.

UNaledi manje uvuka njalo ekuseni enamehlo avuvukele futhi abuhlungu.

“Ngifuna lo mlisa aboshelwe ukuntshontsha nokungishaya, kodwa amaphoyisa awangisizi ngalutho,” kusho yena.

Okhulumela amaphoyisa esifundazweni sase-Gauteng uKaputeni uMavela Masondo uthe isisulu kumele siye kumphathi wesiteshi samaphoyisa e-Alexandra. “Ihhovisi lesifundazwe lizophinda lifonele isisulu ukuze sichazelwe ukuthi kungani singasizakalanga esiteshini,” esho.

Izihloko zakamuva