Owesilisa ufune isehlukaniso kungakapheli amahora angu-24 eshadile

Owesilisa osanda kubopha ifindo likasofasilahlane ufune isehlukaniso kungakapheli amahora angu-24 eshadile.

Kuvele ukuthi akakwazanga ukwamukela isenzo sikamakoti wakhe sokunqaba ukuthi bazijabulise ekamereni ngemuva komshado.

Lolu daba luvele ngesikhathi uRachel, obengumakoti egonyuluka emsakazweni ngobusuku bomshado wakhe obuyinhlekelele.

Ngemuva kosuku olude lomshado ubesevele ekhathele kakhulu ukufeza izifiso zomyeni wakhe.

Sesibonga u-Abbie Chatfield ongumsakazi ongazange awubekezelele nhlobo lo mbhedo wale ndoda.

Umbize ngomuntu “omubi” futhi “ononya” ngesenzo asenzile. Uvumelane nesenzo sika-Rachel, egqamisa ukuthi izithandani eziningi zyayeqa inkonzo yasekamereni ngemuva komshado ngenxa yokukhathala.

URachel akachithanga sikhathi ngokushiya emshadweni wakhe obuntekenteke.

Ngemuva kwamasonto amabili nje kuphela, uvalelise kumyeni wakhe washiya umshado njengoKim Kardashian waphesheya owahlukanisa ngemuva kwezinsuku ezingu-72.

Nabasebenzisa izinkundla zokuxhumana nabo babelane ngezabo ezomshado, okufakazela ukuthi uRachel akayedwa kulokho ahlangabezana nakho.

Oyedwa uveze ukuthi bazumeka ngesikhathi umyeni ezama ukumlungisa ekhanda besaxoxa nangothando lwabo.

Omunye uveze ukuthi umyeni wakhe ngendlela ayekhathele ngayo wayehluleka ngisho ukukhumula izingubo bavele bazumeka khona lapho.

Luhlanganiswe ngumbhali we-staff

Esithombeni esingenhla: Izithandani embhedeni

Izihloko zakamuva