Owesilisa oseshade amahlandla angu-53

Kamogelo Olaitan

Owesilisa wase-Saudi useshade amahlandla angu-53 nabesifazane abehlukene kusukela eneminyaka engu-20 – futhi wayekwenza ukuze azisindise ekuziphatheni okubi.

U-Abu Abdullah (63), naye uthe lokhu akuphathelene nokuzithokozisa kodwa ukuthola “ukuthula nozinzo”.

Umshado omfishane kwengu-53 wathatha ubusuku obubodwa kuphela. U-Abdullah akazange asho ukuthi kwaba yini imbangela yalokho.

U-Abdullah uthe umshado wakhe wokuqala washada nowesifazane owayemdala kuye ngeminyaka eyisithupha.

“Ngesikhathi somshado wokuqala ngangingenazo izinhlelo zokushada nabesifazane abangaphezu koyedwa. Ngazizwa ngikhululekile ngaye futhi saba nengane,” esho engxoxweni nesiteshi sakumabonakude sase-Saudi i-MBC.

Kodwa-ke, ngemuva kweminyaka embalwa laba ababili baba nezinkinga emshadweni futhi u-Abdullah wanquma ukushada umfazi wesibili. Wayeneminyaka engu-23 ngaleso sikhathi.

Kodwa lokho kwabonakala kungamjabulisi ngendlela ayefisa ngayo – ngakho washada nowesithathu – futhi ngemuva nje kwalokho washada owesine.

“Kamuva ngehlukanisa namakhosikazi ami amathathu okuqala ngoba ngifuna ukushada nowesifazane ongangijabulisa,” esho

Iningi lemishado ka-Abdullah wayeshada nabesifazane base-Saudi kodwa uke washada nabaphuma kwamanye amazwe ngesikhathi esohambeni lwakhe lwebhizinisi phesheya kwezilwandle.

“Ngangihlala izinyanga ezintathu kuya kwezine. Ngakho ngangishada ukuze ngizivikele ekuziphatheni okubi,” kusho u-Abdullah.

U-Abu uthe okwamanje ushade nowesifazane oyedwa kuphela futhi akafuni ukuphinde ashade.

“Wonke umuntu wesilisa emhlabeni ufisa ukuba nowesifazane oyedwa ahlale naye kuze kube phakade. Ukuzinza akutholakali entombini, kodwa kumuntu omdala,” eluleka.

Kubonakala sengathi u-Abu akakaze abuzwe ukuthi wake wacabanga yini ukuthi, emishadweni engu-53 esikhathini esiyiminyaka engu-40, kungenzeka ukuthi unesandla kule nkinga.

Izihloko zakamuva