Owesilisa ofundisa abesifazane abahlukumezekile ukuthunga 

Lubhalwe nguKhaya Ndaba

Umsiki wengqephu wodumo uSonwabile Ndamase ulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane (GBV) ngokunikeza izifundo zokuthunga kwabesifazane abaphila ngaphansi kwengcindezi yokuhlukunyezwa.

Lo wesilisa othanda imfashini oneminyaka engu-62 owaduma ngokuthunga ihembe likaNelson Mandela elihlonishwayo, ufuna ukudlulisela ulwazi lwakhe esizukulwaneni esilandelayo sabasiki bengqephu.

Isikole sakhe semfashini, esigunyazwe i-South African Fashion Designers Association sisiza abasiki bengqephu abasha, kodwa abangenazo iziqu ukuze bathuthukise amakhono abo. Uphinde abatholele amathuba okuxhasa ngezimali ukuze baqhube amabhizinisi emfashini.

Ugqozi lukaNdamase lokubhekana ne-GBV luvela esikhathini asichitha eMelika, lapho afunda khona ngomqondo wokuchitha imali yakho yentela emphakathini wangakini. 

Lokho kwamthinta ngoba wayazi ukuthi kwakunzima kangakanani kubazali bakhe ukuziphilisa.

Njengoba engowasemakhaya eduze kwase-East London e-Eastern Cape wabona ukuthi kwakunzima kanjani ngesikhathi ekhula.

Yingakho uNdamase ezizwa enesifiso sokubuyisela emphakathini futhi ukwenza lokho ngokunikeza ulwazi lwakhe nokweluleka kulabo abakudinga kakhulu.

“Ngaphambi kobhubhane lwe-Covid-19 ngaya eMnyangweni wezenhlalakahle kanye nabakwa-Edcon ngifake isicelo sokuthi bangithengele imishini yokuthunga ukuze ngikwazi ukuhlinzeka ngayo kwabesifazane abanengcindezi kanye nalabo abangenawo amakhono.”

“Ngabhekana nenkinga ye-GBV ngokusebenzisa umshini wokuthunga njengethuluzi lokunikeza amathuba namakhono kulabo abahlukunyezwayo.”

USiphesihle Mazule ungena kula makilasi, abanjwa njalo phakathi nesonto unyaka wonke.

“UNdamase ungumuntu okhululekile futhi ukufunda kuye ukwenza izingubo kube yinhlanhla,” kusho lo msiki wengqephu oneminyaka engu-41 etshela i-Scrolla.Africa.

“Okumnandi ukuthi sithola izitifiketi uma sesiqedile ukufunda ukuze sizisebenzise ukuthola imisebenzi.”

Isikole sikaNdamase sisekelwa i-Fiber Processing and Manufacturing Seta, uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi kanye ne-Services Seta.

Osesithombeni esingenhla: USonwabile Ndamase efundisa ikilasi

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva