Owesilisa ofuna kutshalwe izihlahla ngosuku lwakhe lokuzalwa 

Lubhalwe nguNkhensani Mthombeni

UThabelo “Tbos” Makwarela ugubhe usuku lwakhe lokuzalwa ehlanganisa iminyaka engu-33 ngokukhuthaza umndeni wakhe nabangane ukuthi bakhohlwe ukumthengela izipho noma ukumnika imali. 

Esikhundleni salokho uMakwarela othanda imvelo ucele ukuba bahlanganyele naye ekutshaleni izihlahla njengeqhaza ekunqandeni ukufudumala komhlaba.

Umgomo kaMakwarela wokufaka isandla ekusindiseni umhlaba emiphumeleni yokuguquka kwesimo sezulu uholele ekutheni atshale izihlahla ezingu-33 ezindaweni ezahlukene ezweni lonke.

Ngosuku lwakhe lokuzalwa ngomhlaka-17 kuNhlaba, uMakwarela uqale umkhankaso wakhe wokutshala izihlahla eVukuhambe Special School e-East London lapho echithe khona isikhathi nabafundi, ekhuluma ngokubaluleka nobuhle bokutshala izihlahla.

Ugqozi lwesinyathelo sakhe ulithatha ohlelweni lukazwelonke (Ten million trees) olwaqalwa nguMengameli Cyril Ramaphosa ngo-2021. Lolu hlelo luhlose ukutshala izihlahla ezingu-10 million ezindaweni zokuhlala esikhathini esiyiminyaka emihlanu.

“Bengifuna ukwenza isibonelo futhi ngethemba ukuthi ngizogqugquzela nabanye ukuthi benze ingxenye yabo efanele,” kusho uMakwarela. Ugxile ekutshaleni izihlahla zezithelo njengoba eqaphela igalelo lazo ekuvikeleni ukudla.

“Izihlahla zitshalwe eMarikana esifundazweni sase-North West, e-Gauteng, nasezingxenyeni ezithile zase-Limpopo,” kusho uMakwarela.

“Ngihlela ukwandisa lolu hlelo nakwamanye amazwe ase-Afrika, ngikhuthaza ukuthi uhulumeni nezinkampani zibambe iqhaza kakhulu.”

Uthe ukholwa ukuthi uhulumeni angenza okuningi ukulwa nokushisa komhlaba.

“Izinkampani zikaphethiloli nezezimayini kumele zizibophezele ekutshaleni izihlahla eziningi.”

Uphinde waphakamisa ukuthi kusungulwe umthetho ozodinga ukuthi izakhamuzi zitshale izihlahla uma zithenga imoto noma zamukela ingane entsha emhlabeni.

Osesithombeni esingenhla: UThabelo “Tbos” Makwarela

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva