Owesilisa nosakabhudu lwezingane ezingu-102 

Owesilisa onesithembu wase-Uganda onezingane ezingu-102 usefunge wagomela ukuthi angeke esaba nezinye izingane ngenxa yokwenyuka kwezindleko.

UMusa Hasahya (67) ongumlimi unezingane ezingu-102 kumakhosikazi akhe angu-12 kanti unabazukulu abangu-568.

UHasahya usenqume ukuthi akasazidingi ezinye izingane njengoba esehluleka ukuwuhlinzeka ngokwanele umndeni wakhe futhi ucele amakhosikazi akhe ukuthi aqale ukusebenzisa amaphilisi okuhlela.

“Iholo lami liye ngokwehla futhi lehla ngokuhamba kweminyaka ngenxa yokukhuphuka kwezindleko zokuphila, futhi umndeni wami usumkhulu kakhulu manje,” etshela iSolezwe.

UHasahya uthe washada amakhosikazi akhe elandelana njengoba kwaziwa ukuthi owesilisa akakwazi ukuphila nonkosikazi oyedwa kuphela.

Uqhube wathi uhlala nabo bonke endlini eyodwa.

“Ukuhlala nabo kwenza izinto zibe lula ukuthi ngibaqaphe bangabheki abanye besilisa endaweni.”

UZukaika ungunkosikazi wakhe omncane. Uneminyaka engu-31 ubudala kanti unezingane ezingu-11.

Naye ufunga uyagomela ukuthi ngeke abe nezinye izingane.

“Ngiyasibona isimo sezimali esingesihle yingakho sengidla amaphilisi okuhlela,” kusho unkosikazi.

Ingane encane kaHasahya ineminyaka eyisithupha, kanti endala ineminyaka engu-51 cishe indala ngeminyaka engu-20  kunomkakhe omncane.

UHasahya akasakwazi ukusebenza ngenxa yempilo kanti namakhosikazi akhe amabili asevele ahamba ngenxa yezinkinga zemali.

Umshado wokuqala kaHasahya waba nomkakhe uHanifa ngo-1971 eneminyaka engu-16 owayeka isikole kwathi ngemuva kweminyaka emibili wamukela ingane yakhe yokuqala yentombazane, kubika  i-The Mirror.

Manje usecela usizo kuhulumeni njengoba edonsa kanzima ukondla  izingane zakhe.

Luhlanganiswe nguMashudu Mabila

Isithombe esingenhla: UMusa Harashya nezingane zakhe ezingu-102 namakhosikazi akhe

Umthombo Wesithombe: IOL

Izihloko zakamuva