Owesifazane waseNingizimu Afrika uphoqeleka ukuhlala ehlathini ngoba ubaba wakhe ungowase-Mozambique

Everson Luhanga

UNolitha Mazolo ungumhlali waseNingizimu Afrika, ngokuzalwa noma ubaba wakhe evela kwelase-Mozambique.

Ngonyaka owedlule wakhishwa endlini yakhe e-Alex ngabahlali basendaweni bemubiza ngokuthi ungowokufika kuleli.

Lokhu kwaba njalo usephoqeleke ukuhlala phakathi komkhukhu wamakhadibhothi ehlathini.

Indlu akhishwa kuyo ingeyomxhaso eyatholwa ngubaba wakhe ngokusemthethweni.

Yashiywa kuye kanye nobafowabo nodadewabo ngubaba wakhe ohlale eGoli iminyaka engaphezu kwengama-50 ngaphambi kokuthi endele kobabomkhulu kowezi-2009.

Umama wakhe ungowase-Bushbuckridge, eMpumalanga.

UNolitha, ongasebenzi, akanalo elinye ikhaya ngaphandle kwalapha eNingizimu Afrika, kodwa uphathwa njengomuntu ongasuye owakuleli ngenxa yendabuko kababa wakhe yase-Mozambique.

NjengoNolitha, abaningi abangasibo abakuleli noma bona abanendabuko yakwamanye amazwe baphila ngokwesabela ukuthi bengahlaselwa ngenxa yezinto ezenzeka eNingizimu Afrika.

Umbiko onzima ophuma kwezokubhekelela amalungelo abantu kuleli viki ukukhuthazile ukuthi bonke labo abatholakale benecala ngokushushisa abokufika kuleli kumele babhekane nolaka lwengalo yomthetho.

Ababhekelela amalungelo abantu bathole amaphoyisa omthetho kaningi esebenza ngokucwasa kanye nokuhlukumeza mayelana nokungekhona okwezwe.

Leli qembu lithe ukucwasana kulokhu kundlondlobala eNingizimu Afrika ngale kwezinyathelo ezithathwe  nguhulumeni ngoNhlaba kowezi-2019  ukulwa “nokungabekezelelani”.

Ezinxenyeni eziningi zezwe, imisebenzi yokulethwa kwezidingo ijwayele ukuphetha ngokumosha, ukuphanga, kanye nokuhlasela amabhizinisi kanye nenhlalo yabantu baseNingizimu Afrika kodwa ekuqaleni bekwenzeka kwizwekazi.

Embikweni , i-HRW ithe abokufika kuleli behliswa isithunzi ngabantu abazixakekele kwabona ezimalini. INingizimu Afrika yiyona ehamba phambili ngemiphakathi ecwasanayo emhlabeni.

Izihloko zakamuva