Owesifazane wase-Nigeria uyaziqhenya ngokudlala owesibhakela

Dylan Bettencourt

U-Esther Oni wangena emdlalweni  wesibhakela ngonyaka odlule kanti kusukela lapho impilo yakhe ayizange ifane.

Le ntokazi (25) yangena kulo mdlalo ingaqondile kodwa manje isiyazifela ngawo njengoba isize yazibekela amaphupho ngawo.

“Ngingumuntu ohlukile kunalowo ebenginguye phambilini. Ngizizwa ngikhululekile, sengathi kukhona okusukile kimi. Ngizizwa ngikhululekile,” etshela i-The Guardian.

U-Oni wethulwa esibhakeleni sabesifazane ngumngani wakhe wasenyuvesi owamumema ukuthi azobukela umdlalo. Ngokushesha kwavusa uthando lwalo mdlalo kuye wabe eseqala ukuqeqeshwa ngokushesha ngemuva kwalokho.

“Kwakunzima ekuqaleni. Ngemuva kokuziqeqesha kwami kokuqala ngangikhathele ngingakwazi nokuhamba, kodwa manje ngiyagula uma ngingazilolongi,” esho.

Abaqeqeshi endaweni yokuziqeqesha i-EliteBox bahlatshwa umxhwele ngamakhono emvelo ka-Oni, okwamenza ukuthi aziqeqeshe kane ngesonto njengoba ehlose ukuba ngumpetha.

U-Oni uthe ukungena emdlalweni wesibhakela kwehlise uvalo ngabantu abangahle bemhlukumeze.

“Nganginokwesaba ngenxa yezinto zakudala engangizikhumbula. Manje ngizizwa sengathi nginamandla kunabo bonke abangani bami. Uma owesilisa ezama ukukhuluma nathi ngendlela esingayithandi, yimina engimelana naye. Ngiyiqhawe phakathi kwabangani bami!” esho.

U-Abosede Obisanya osemusha uthe isibhakela samsiza ukuthi akwazi ukubhekana nentukuthelo ayenayo eminyakeni edlule.

“Isibhakela wumdlalo wokuziphatha. Ngaphambi kokuthi ngiqale isibhakela, ngangingaziphathi kahle kodwa umqeqeshi wami wangitshela ukuthi anginalo ilungelo lokungena ezimpini. Ngilwa eringini kuphela,” esho.

Umvuzo omkhulu ka-Oni kuze kube manje ukubonisa umama wakhe izithombe ezithwetshulwe ngesikhathi esemcimbini wokubukisa. Uthe umama wakhe wayenokungabaza ekuqaleni kodwa manje useyaziqhenya ngaye ngokuthatha lo mdlalo.

“Ngesikhathi ngibona izithombe ngivele ngabona ukuthi isibhakela sizongithatha ibanga elide. Ngiyazi ukuthi ngenze isinqumo esifanele ngesikhathi ngikhetha isibhakela.”

Umthombo wesithombe: @TheGuardian

Izihloko zakamuva