Owesifazane usinde kusomatekisi obezama ukumdlwengula

Buziwe Nocuze

Bekumele kube uhambo lwamakhilomitha ayisishiyagalombili, kodwa kwajika kwaba into esabekayo angeke ayikhohlwe.

Ngesikhathi egibela itekisi esuka e-Khayelitsha eya e-Harare eKapa evakashele isoka lakhe ngeSonto, umshayeli uzame ukumdlwengula ngesikhathi elwa naye wamlaxaza kanjalo emgwaqeni, kodwa kwasho ukuthi bekungesona isiphetho sosizi lwakhe.

Ngesikhathi ezama ukuvula icala amaphoyisa athe alikho icala angalibika.

Ekhuluma ne-Scrolla.Africa, owesifazane oneminyaka engu-36 ubudala ongeke adalulwe igama lakhe njengoba eyisisulu sokuzama ukudlwengulwa uthe ugibele itekisi e-Khayelitsha Site C.

“Umshayeli wehlise abagibeli ngaze ngaba ngowokugcina osele etekisini.”

 “Umshayeli wabe esethatha umzila ohlukile. Ngambuza ukuthi kungani wathi indlela enqamulelayo.” Ngaqala ngangazizwa kahle.

“Kodwa ngazitshela ukuthi mhlawumbe ngicabanga kakhulu,” kusho isisulu.

Uthe itekisi igcine ime buqamama nelokishi yangena ehlathini lapho umshayeli ame khona wamcela ukuthi alale naye.

“Uzame ukungiphoqa, kodwa ngamemeza kakhulu wangiyalela ukuthi ngehle etekisini yakhe. Uthe unethemba lokuthi ngizohlangana namanye amadoda azongidlwengula ngaphandle kokuxoxisana nami njengaye. Ube esehamba ngemoto wangishiya phakathi nehlathi,” kusho yena.

Lona wesifazane uhambe amakhilomitha angaphezu kwamahlanu eya emaphoyiseni ukuyobika icala, kodwa iphoyisa obekumele limsize libuze ukuthi kungani aze azihluphe ngokuza esiteshini ngoba akazange adlwengulwe.

“Kungethusile ukuzwa iphoyisa likhuluma kanje, ngagcina ngigodukile ngingalutholile usizo,” kusho yena.

Okhulumela amaphoyisa akwa-SAPS e-Harare, uSiyabulela Vukubi uthe le ntokazi kumele ivakashele umphathi siteshi izokhalaza ngephoyisa elihlulekile ukumsiza ngoba kuyilungelo lakhe ukuthola usizo.

Izihloko zakamuva