Owesifazane ukhombisa ukuziqhenya ngokudayisa emgwaqeni

Lubhalwe nguDalphine Tagwireyi

Emigwaqeni ephithizelayo yase-Harare egcwele abadayisi futhi okukhona kuyo ulwandle, kumi owesifazane odonsa amehlo abantu ngakwenzayo.

U-Anna Kamukosi (35) ongumama wezingane ezinhlanu wase-Epworth, e-Zimbabwe, ungumdayisi wasemgwaqeni onomehluko. Ngezingubo zakhe kanye nezibuko zelanga, ugqama esixukwini futhi abantu bajwayele ukumubona njengosomabhizinisi. Kodwa kukho konke ukugqama kwakhe ngemfashini kunendaba eyamgqugquzela ukuthi ahlezi ezimisele.

Kusukela eneminyaka engu-14 u-Anna ubeziphilisa ngokuthengisa amabhisikidi, ama-snacks, amanzi kanye nokunye emigwaqeni yase-Harare. Uyise, ongumdayisi wamaphephandaba wamfundisa izinqubo zokuhweba futhi usekuguqule kwaba ibhizinisi lakhe eliphumelelayo.

Inhloso yakhe enkulu ukuvula isitolo kanye nebhusha, njengoba ezifela ngokuhweba.

Noma ebhekane nezinkinga ezivela kuziphathamandla, ukuhlukunyezwa ngamaphoyisa e-Zimbabwe Republic Police kanye namaphoyisa edolobha lase-Harare amthathela impahla yakhe kwesinye isikhathi, u-Anna akakaze adikibale.

“Kwesinye isikhathi bashaqa yonke impahla yami bese ngilahlekelwa kakhulu uma kwenzeka ngiqondana nabo. Kudingeka ngizulazule ukuze ngithole imali ngiphinde ngibe nempahla okubuhlungu ukuthi ngivame ukugoduka ngingenalutho.”

Nokho u-Anna uyaziqhenya ngendlela abukeka ngayo futhi uhlale eqinisekisa ukuthi ubukeka emuhle uma efika emgwaqeni ngehora lesikhombisa ekuseni.

“Iningi labantu abathenga kumina lihlale lingitshela ukuthi ngibukeka ngihlukile kwabanye abathengisi. Bathanda indlela engibukeka ngayo njalo okubakhuthaza ukuthi bathenge kumina,” kusho u-Anna emamatheka.

Ukuzinikela kwakhe kwezohwebo kube nezithelo ezinhle. Ngenzuzo ayenzile njengomdayisi wasemgwaqeni, u-Anna ukwazile ukuyisa izingane zakhe ezinhlanu esikoleni, endala yakhe ineminyaka engu-19 ubudala.

“Ngiyajabula ukuthi ngikwazile ukunakekela umndeni wami ngokuwuyisa esikoleni ngenzuzo engiyithola ngokudayisa emgwaqeni yase-Harare,” kusho yena ngokuziqhenya.

Indaba ka-Anna iwubufakazi bokungahluleli umuntu ongakamazi. Naphezu ngokugqoka kwakhe imfashini, ungumthengisi okhuthele futhi ozimisele ukunqoba izinselele futhi ulwela ukufeza amaphupho akhe.

Isithombe esingenhla: Isithombe sika-Anna Kamukosi edayisa emigwaqeni ephithizelayo yase-Harare

Umthombo wesithombe: U-Anna Kamukosi

Izihloko zakamuva