Owesifazane ukhalaza ngendlela axoshwe ngayo emsebenzini

Kabelo Tlhabanelo

Owesifazane ogada izingane oneminyaka engama-30 ubudala wathola ukuthi ukhulelwe ngemuva kwamasonto ayishumi nambili, kodwa ngemuva kwesonto nje kwenzeke inhlekelele.

Lona wesifazane, ongathandanga ukudalulwa igama lakhe, ubesemsebenzini ngesikhathi eya endlini yangasese ebona ukuthi uphuphunyelwa yisisu.

Owesifazane owayecindezelekile waphuthuma ngaphandle eyofuna usizo. Umqashi wakhe ongumfundisi wambona wambuza ukuthi kwenzakalani.

“Angizange ngimtshele ngaso leso sikhathi. Bengingakhululekile ukukhuluma nowesilisa ngakho,” kusho lo wesifazane odangele.

“Owesifazane wakwamakhelwane wangisiza wabiza isithuthi seziguli sangiyisa esibhedlela.”

Wazizwa ehlukumezekile ngenxa yalokhu ayedlula kukho, kodwa kwakuseza ezinye izindaba ezimbi.

“Umqashi wami uthe ubengafuni ngimgadele izingane zakhe ezimbili ngoba ngimhlaze ngokubiza  isithuthi seziguli emzini wakhe, futhi akafuni ngiqhubeke ngimsebenzele,” kusho lo wesifazane.

Uthe ezinyangeni eziyisikhombisa esebenzela lo mfundisi ubengakaze akhalaze ngomsebenzi wakhe.

Umfundisi uMosala Kori ovela e-Bloemfontein ophikweni lwe-Enlightened Christian Gathering Church uthe lona wesifazane wayazi ukuthi lo msebenzi awuhlali unomphela.

Utshele i-Scrolla.Africa ukuthi “Angikaze ngikhulume ngezithuthi zeziguli ezangilethela amahloni. Kodwa kungathiwani uma ngabe kuthiwa izingane zami zibonile ukuthi kwenzekani kuye? Bengingazi ukuthi ukhulelwe. Bengilokhu ngifuna ukuthatha izingane zami ukuze ngiyohlala nomama wami e-Lesotho futhi wayekwazi lokho. Kodwa ngiyamxolela.”

Okhulumela uMnyango wezeMpilo e-Free State, uMondli Mvambi, uthe owesifazane angaphindela esibhedlela ukuze ayolulekwa ngokwengqondo.

Okhulumela uMnyango wezabasebenzi uCebisa Siyobi uthe bangakwazi ukumsiza ukugcwalisa ifomu lokudluliselwa kwa-CCMA.

“Amandla okuxazululwa kokuxoshwa aphethwe i-CCMA, inkantolo yezabasebenzi kanye nenkantolo yokudluliswa kwamacala kwezabasebenzi,” kusho uSiyobi.

Izihloko zakamuva