Owesifazane ukhala ngokushawa indiva emtholampilo

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Owesifazane waseKhayelitsha eKapa uzithole esesimweni sokuhlaselwa ngesihluku ngebhodlela likabhiya owayeyisoka lakhe ophinde abe nguyise wezingane zakhe ezimbili. 

Yize ubekade opha kakhulu akazange aluthole usizo kwisikhungo sezempilo eKhayelitsha Site B Community Health Centre. 

Isisulu esineminyaka engu-30 ubudala silandise kwi-Scrolla. Africa ngodaba olubuhlungu abebhekene nalo. 

Uveze ukuthi ubehamba nomngani wakhe endaweni kamfowabo ngesikhathi isoka lakhe lakudala liqhamuka ngemuva limshaya ngebhodlela likabhiya abekade ewuphuza.

“Angizange ngimbone eqhamuka, ngizwe ngesikhathi engihlasela ekhanda. Akagcinanga ngokungishaya ekhanda uphinde wangigwaza esinqeni.”

Ngemuva kwalesi sigameko uphuthume esikhungweni Sezempilo Somphakathi saseKhayelitsha Site B, enethemba lokuthi ochwepheshe bezokwelapha bazomsiza ngokushesha.

Nokho amathemba avele ashabalala ngesikhathi izisebenzi zasesibhedlela zingamnaki, zishaya indiva amanxeba abebonakala ukuthi abuhlungu.

“Ngifike emtholampilo ngaphambi kwehora leshumi nanye ebusuku, kodwa ngahlala khona kwaze kwashaya ihora lesishiyagalombili ekuseni ngingalutholi usizo.

Abahlengikazi bebevele bangidlula sengathi ngiseholidini ekubeni bengisezinhlungwini ezinzima,” kusho isisulu ebesivevezela ukudumala. 

Noma sizwe ubuhlungu, isisulu sinqume ukungabe sisamthathela izinyathelo zomthetho umsolwa ngenxa yokungabikho kwamarekhodi asesibhedlela.

“Uma nje izigameko ezifana nalezi zinganakwa, abesilisa bazoqhubeka nokuhlukumeza abesifazane. Abasebenzi abahlulekayo ukusiza izisulu kumele babhekane nesijeziso esinzima ukuze bawuthathele phezulu umsebenzi wabo ngokuzayo.”

Okhulumela isikhungo sezempilo eKhayelitsha Site B Community Health Centre, usikhanyisele ngohlelo lokusebenza lwasemtholampilo.

UDyasi uchaze ukuthi iziguli ziyahlolwa uma zifika futhi izimo zazo zinikezwa amakhodi emibala okuchaza izifo ezihlukene ezibaphethe noma ukulimala.

“Uma iziguli zivakashela izikhungo zethu, isimo sazo ziyahlolwa (i-triaged) futhi zinikezwa amakhodi ombala ngokuya ngokugula noma ukulimala kwakho. Abasebenzi bezempilo babeka phambili iziguli eziphethe umbala obomvu nombala we-olintshi, kulandele iziguli eziphethe umbala ophuzi noluhlaza,” kucacisa uDyasi.

Ngokusho kukaDyasi, isisulu sanikezwa ikhodi eluhlaza okukhombisa ukuthi isimo sakhe besingathathwa njengesiphuthumayo. 

Nokho ngenxa yokwanda kwamacala abucayi, isisulu kudingeke ukuthi silinde kuze kushaye ihora lesi-8.25 ekuseni okuyilapho bese sigodukile khona.

Naphezu kokuxolisa ngokuphazamiseka okwenzekile, uDyasi ugcizelele ukuthi uhlelo lokuhlola luhambisana nezinqubo ezingcono zamazwe ngamazwe futhi luqinisekisa ukunakekelwa okuphuthumayo kwalabo abasesimweni esisongela ukuphila.

Isithombe esingenhla: Owesifazane waseKhayelitsha ophuthume e-Site B Community Healthcare Centre ngemuva kokugwazwa nokuhlaselwa ngebhodlela likabhiya owayeyisoka lakhe nonguyise wezingane zakhe ezimbili.

Umthombo wesithombe: UBuziwe Nocuze

Izihloko zakamuva