Owesifazane ugwetshwe engu-20 ngokushushumbisa izingane  

Lubhalwe nguLungi Langa

Owesifazane (34) waseManguzi ugwetshwe iminyaka engu-20 ebhadla ejele ngokuzama ukudayisa umfana (11) ophila nebala elimhlophe enyangeni ukuze enze ngayo umuthi.

INkantolo yesiFunda yaseNgwavuma igwebe uMpume Mabika ngemuva kokulahlwa icala.

NgoNhlangulana ngo-2016 uMabika washayela uJames Mthembu (61) oyinyanga yendawo ucingo wamtshela ukuthi udayisa ngengane (11) ephila nebala elimhlophe ayengayisebenzisela ukwenza umuthi.

Wacela ukuthi uJames amkhokhele u-R100 000 ngokumdayisela le ngane eyindodana yesihlobo sakhe.

UMthembu uthe noma engalukhumbuli usuku athola ngalo ucingo oluvela kuMabika ukhumbula ingxoxo yabo sengathi bekuyizolo.

“Kwathi sekuzoshaya ihora lesishiyagalolunye ekuseni wangishayela ucingo engitshela ukuthi udayisa ngengane ephila nebala elimhlophe,” kukhumbula uMthembu.

Umelaphi wendabuko wayazi ukuthi ukuze asindise impilo yengane kwakuzodingeka enze sengathi unentshisekelo yokuthenga umfana.

“Wabe esengitshela ukuthi uzobulala ingane ayilethe kimina. Ngamtshela ukuthi angayibulali ingane; Ngathi ngizoyibulala mina.

“Ngachitha amahora amane ngedwa ngisashaqekile. Ekugcineni ngatshela unkosikazi wami ngase ngishayela umngani wami obeyiphoyisa lomgwaqo ucingo wakwazi ukungixhumanisa namaphoyisa ukuze ngiwabikele ngalesi sigameko.”

Amaphoyisa ayecabanga ukuthi lokhu kungasiza kwelinye icala abeliphenya lokulahleka kwengane.

Yilapho-ke, okwahlelwa khona iqhinga lamaphoyisa lokubamba uMabika ngokumyenga ngesethembiso sokuthi azomkhokhela uma eletha ingane.

UMthembu owaziwa kakhulu ezindaweni ezisenyakatho yeKwaZulu-Natal ngokukhuluma ngokumelene nokubulawa kwabantu abayiziphwo ngenxa yokwenza umuthi, uthe yena namaphoyisa babekhathazekile ngesikhathi uMabika engabashayeli ucingo izinsuku ezinhlanu. Ngesikhathi ebashayela ucingo baqhubekela phambili necebo lokuhlangana naye.

UMabika wazulazula namaphoyisa ayezifihlile ukuthi angamaphoyisa efuna ingane. Wabatshela ukuthi ukube bafike kusenesikhathi “bebezoyithola ingane”.

Ekugcineni wabayisa ekhaya lengane futhi wababonisa igumbi layo lokulala ukuze bayithumbe ngalobo busuku.

Ngokusho kukaMthembu amaphoyisa abuyela kubo kwengane ayithatha ahlangana noMabika ukuqinisekisa ukuthi bathathe ingane efanele. Ngemuva kokuthi aqinisekise ukuthi ingane yiyo uye waboshwa khona lapho.

“Uyacabanga ukuthi wayengithembise ukungidayisela izingane ezintathu okuhlanganisa namawele nawo ayiziphiwo ngo-R300 000, u-R100 000 ingane ngayinye? Ngangimcelile ukuthi angehlisele kube u-R50 000 ingane ngayinye wangitshela ukuthi lezi zinto ziyabiza.

“Ngangingakholwa ukuthi umuntu angaba nobuqili obungaka aze adayise omunye umuntu ngaleya nhloso,” kusho uMthembu.

Emaphepheni asenkantolo unina wengane uthe indodana yakhe lokhu yahlalela ovalweni selokhu kwenzeka lokhu. Uthe ngemuva kwa lesi sigameko akazange avume ukuthi ingane yakhe iphume egcekeni kwafaneleka ukuthi ayigcine eduze kwakhe.

UMqondisi wezokuShushiswa koMphakathi KwaZulu-Natal u-Advocate Elaine Zungu, usamukele isigwebo wathi banethemba lokuthi bazoyilungisa le nganekwane yokubulawa kwabantu abaphila ne-albinism ukuze kwenziwe imithi yesintu.

Esithombeni esingenhla: UMpume Mabika ogwetshwe iminyaka engu-20 ngokuzama ukudayisa umfana (11)

Umthombo wesithombe: Facebook

Izihloko zakamuva