Owesifazane phakathi kukaZondo noZuma

Lowo owayenguMengameli wezwe uJacob Zuma uphelelwa izaba lokuvimba usuku lwakhe enkantolo.

Kodwa kugcine sekwehlele kowesifazane.

UZuma kade wayephikisana nokuya phambi kweKhomishini kaZondo.

Manje usenxusa uSihlalo walo oyiPhini leNhloko yamaJaji uRaymond Zondo ukuthi azisuse ecaleni.

UZuma useveze ukuthi uZondo uchemile ngaye.

Isizathu esivezwa nguZuma ukuthi, uZondo wayenengane nodadewabo womunye wamakhosikazi kaMengameli wakudala, uThobeka Madiba.

Lokhu kwenzeka eminyakeni engaphezu kwama-25 edlule.

UZondo ukucacisile ngoLwesine ukuxhumana  komndeni wakhe noZuma.

UZondo esitatimendeni uthe, maphakathi nonyaka wezi-1990 “ngenkathi ngineminyaka engama-30 futhi ngisasebenza njengommeli ozimele – ngaba nobudlelwano nowesifazane othile, saze saba nengane. Lobo budlelwano baphela ngawo unyaka wezi-1990.” UZondo uthi, akekho owayazi ngaleso sikhathi ukuthi “udadewabo walona wesifazane onguNkz Thobeka Madiba uyoshada noMnu uJacob Zuma, emuva kweminyaka lobo budlelwane sebuphelile.”

Uthe, ngokwazi kwakhe uZuma wayengenabo ubudlelwano noThobeka Madiba maphakathi nonyaka wezi-1990.

“Ukuthi uMnu uZuma washada nodadewabo wowesifazane enganginobudlelwano naye, obaphela eminyakeni eminingi kangakaa ngaphambi kwalowo mshado, akukaze kube nomthelela ekwenzeni imisebenzi yami yezokwahlulela ezindabeni eziningi ezithinta uMnu uZuma, futhi selokhu ngaqala ukuhlala njengobulungiswa beNkantolo yoMthethosisekelo kusukela ngowezi-2012, akukho okube nomthelela  ekwenzeni imisebenzi yami njengosihlalo wekhomishini.”

Le ncazelo ayibadumazanga abalandeli bakaZuma abalwa kakhulu.

Leli qembu, elaziwa “nge-The RET President Zuma Support Group”, kulindeleke ukuthi limashe liye kule khomishini naseNkantolo yoMthethosisekelo ngoLwesihlanu.

Umholi weqembu elisekela uZuma, uCarl Niehaus uthe: “Empeleni, ikhomishini izikhombisile ukuthi iyabakhetha kakhulu labo ebasondelayo kanye nobufakazi nemininingwane eyizwayo futhi evumela ukuthi yethulwe..”

Isithombe: @ZimasaMatiwane

Izihloko zakamuva