Owesifazane oshayiwe akakwazi ukubhekana nomndeni wakhe

Elmon Tshikhudo

ULorraine Hlongwane ubevakashele abangani bakhe eMadombidzha, Makhado, eLimpopo ngempelasonto, futhi ebengafuni lutho ngaphandle kokuthokozela isiphuzo, adle ukudla futhi ajabule.

Kodwa owayeyisoka lakhe akamnikanga thuba.

Ushaye uLorraine kabuhlungu kangangokuthi njengamanje usecashele izingane zakhe ngoba akafuni zimbone elimele amehlo nobuso.

“Besizithokozisa nje. Ngesikhathi iziphuzo ziphela abanye baya endaweni yokucima ukoma beyothenga obunye utshwala,” kusho yena.

“Yilapho kuvele khona owayeyisoka lami. Ngaphandle kokukhuluma uqale ukungishaya. Ngagcina ngiqulekile,” kusho yena.

ULorraine uthe akazi nokuthi ugcine kanjani egumbini lakhe.

“Ngesikhathi ngiphaphama bekugcwele igazi yonke indawo. Ngimncengile ukuthi angidedele kodwa ubengezwa lutho, ethi uyasaba ukuthi ngizombophisa.”

Kuphele izinsuku ezintathu engadli lutho futhi bekufanele enze sengathi usamfuna ukuze abuyise umakhalekhukhwini wakhe.

Ngesikhathi esewutholile umakhalekhukhwini, uthumele izikhalazo zosizo ezinkundleni zokuxhumana.

“Ekuqaleni abantu bebecabanga ukuthi ngiyadlala kodwa kudingeke isibindi sika-Awelani Makongoza wase-Thohoyandou omsizile ngesikhathi abanye abantu ezinkundleni zokuxhumana becabanga ukuthi kuyihlaya. Uphendulile wase ebiza amaphoyisa. Ngizohlala ngimbonga lowo mlisa ngokusindisa impilo yami,” kusho yena.

ULorraine uhlala nezihlobo okwamanje. Akazi ukuthi uzobhekana kanjani nezingane zakhe.

Owayengumlingani wakhe uboshiwe wabekwa icala lokuthumba nokushaya.

Izihloko zakamuva