Owesifazane osekhulile ungowokugcina osele emijondolo yase-Tshwane

Karabo Mtimkhulu

Sekuphele iminyaka eyisikhombisa emide ugogo u-Elizabeth Mamadi ehlala emjondolo, enethemba lokuthi ngelinye ilanga uzothola indlu yomxhaso.

Kodwa ngenkathi abahlali basemijondolo ahlala nabo e-Mamelodi East e-Tshwane bethuthwa ngonyaka odlule, wasala. Ngokusho kweDolobha lase-Tshwane, akanayo inombolo yesitandi.

“Nginxuse ikhansela lethu lesigceme kaningi ukuthi lingisize ngithole isitifiketi kodwa alikaze libe wusizo,” kusho uMamadi etshela i-Scrolla.Africa.

Uthe manje njengoba ezihlalela yedwa endaweni, usephenduke isisulu samasela nezigebengu ezigqekeze umjondolo wakhe zantshontsha izimpahla zakhe.

Indodakazi kaMamadi uMavis ithe ikhansela lendawo liyenqaba ukumsiza kodwa ikhansela u-Ananias Mogalusi uthe uMamadi akayena umnikazi westandi ahlala kuso.

“Umnikazi westandi ngokusobala usidayisile. UMamadi akakwazi ukuthola inombolo yestandi ngesisekelo sokuthi umjondolo wakhe wakhiwa eminyakeni eyisikhombisa eyedlule,” kusho uMogalusi.

Uthe uzamile ukusiza uMamadi wamtshela ukuthi uzomhlanganisa nabanye abantu abangenazo izinombolo zezitandi abazokwazi ukuthuthelwa e-Mooiplaas mase kufika isikhathi esifanele. Kodwa uMamadi waphikelela ngokuthi akafuni ukuthuthelwa e-Mooiplaas.

Icala likaGogo Mamadi liza ngesikhathi lapho iDolobha lase-Tshwane lizama ukususa okungenani imijondolo yabo eyi-19 kwengama-226 phakathi kwedolobha.

Izihloko zakamuva