Owesifazane nephupho lokusiza izingane emphakathini  

Lubhalwe nguThabisa Ndzindzwa

USharon Velile-Hlazo uchithe iminyaka eyisikhombisa engasebenzi ngemuva kokuphothula iziqu zakhe ze-B.Ed eNyuvesi yase-Walter Sisulu, egxile ezifundweni ze-EMS FET.

Njengothisha abaningi wayeqashwa abambe amatoho, kodwa ubengakaze awuthole umsebenzi ngokugcwele. 

Ngesikhathi yena nomyeni wakhe bethuthela emzini wabo omusha eMantanjeni eMthatha, e-Eastern Cape ngo-2020 wabona isikhala e-Early Childhood Development Centre (ECD) okwakudingeka sigcwaliswe ngokushesha.

“Ngesikhathi ngifika kulendawo ngangibona izingane eziningi zidlala emigwaqeni ngisho nalezo esezifanele ukuya esikoleni futhi angizange ngibone isikole samabanga aphansi esiseduze.”

“Ekuqaleni konyaka nyakenye ngangingena umuzi nomuzi ngibuza abazali ukuthi bangaziyisa yini izingane zabo enkulisa uma ngiyivula? Bawujabulela kakhulu futhi baweseka lo mbono,” kusho yena.

Wabhalisa e-ECD Centre esikoleni samabanga aphansi eMantanjeni, uMnyango wezokuThuthukiswa komphakathi waqala ukwamukela izingane ezineminyaka ephakathi kwemibili nemihlanu.

Manje ikilasi lokuqala elithweswe iziqu elabafundi abasebancane abayishumi abasendleleni eya esikoleni samabanga aphansi.

Ukuthola imfundo eyisisekelo sekuwumqansa ezinganeni zaseMantanjeni. Uphahla lwesikole samabanga aphansi okuyiZoyisile JSS lwacekelwa phansi iziphephelo ngo-2018.

Abazali bazamile ukulungisa uphahla, kodwa bagcina benqume ukuthi izingane zabo baziyise kwezinye izikole besabela ukuphepha kwazo kwabe sekuvalwa isikole.

Isikole sikaHlazo sinikeze umphakathi usizo oludingekayo futhi simnikeze nendlela yokusebenzisa amakhono akhe.

I-ECD yaseMantanjeni ixhaswa ngabazali abakhokha imali engu-R100 ngenyanga. Bafundela kulawondi  abawuthola komunye wamalungu omphakathi futhi zingu-24 izingane ezibhalisiwe kulo nyaka. 

Esithombeni esingenhla nguSharon Hlazo nomunye wabafundi bakhe

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva