Owesifazane (39) obenza u-matric ukhala ngezinselelo 

Lubhalwe nguNkhensani Mthombeni

UNonceba Bonelwa ugcine ewuqedile umatikuletsheni yize ebeneminyaka engu-39.

Washiya phansi isikole ngo-2005, kodwa wabuyela esikoleni ngo-2021. Waqala lapho ayegcine khona kwibanga lesishiyagalolunye nabafundi abancane kunaye.

Utshele i-Scrolla.Africa ukuthi impilo ngemuva kokuyeka isikole yayinzima “kodwa ngabona ukuthi kufanele ngibuyele esikoleni ngemuva kokuba nengane engihluleka ukuyondla.

“Ngenza izifundo zokuthunga nezokuvakasha, kodwa ngigcine sengisebenza esitolo samakhethini samaNdiya.”

“Bekunzima ukusebenza izinsuku eziyisikhombisa ngesonto, amahora amaningi kanye nokuhola nemali encane.”

Ukubuyela esikoleni kwakunzima ngoba izikole eziningi zamabanga aphezulu zazingafuni ukumamukela ngemuva kwegebe elide engakaze ayithinte incwadi.

Wagcina ebhalise esikoleni samabanga aphezulu e-Ekuphumleni, kodwa kwakusamele abekezelele ukugconwa ngothisha nabafundi ngeminyaka yakhe.

“Abafundi bebengihleka futhi kwesinye isikhathi kungicasula.”

“Nokho ngangivele ngimoyizele ngingabinandaba nokugconwa ngoba ngangizimisele ngokuphasa.”

Uthe ubejwayele ukubacela ukuthi bamsize ngomsebenzi wesikole bagcina bemamukele.

“Othisha bebeze bangikhuthaze ukuthi ngigqugquzele abanye abafundi ngokuxoxa indaba yami.”

Ubaba kaBonelwa wayengumlimi futhi umama wakhe wayesebenza enkulisa ehola u-R50 ngenyanga. Bonke babehlala endlini enegumbi elilodwa abazali bakhe, yena nezingane zakubo ezimbili nabazala bakhe ababili.

Umama wakhe nokho wanquma ukuyeka umsebenzi wakhe eneminyaka engu-39 ngo-1996 wafundela ubuthishela. Ngemuva kokuqeda izifundo zakhe wathola umsebenzi wakhela umndeni wakhe umuzi onamagumbi ayisishiyagalolunye.

UBonelwa uthe njengezibulo wazizwa enengcindezi yokwenza okuthile ngempilo yakhe ngoba zonke izingane zakubo ziphumelele.

Uphase umatikuletsheni nge-diploma. Manje usefuna ukufundela ubuthishela noma ukuba usonhlalakahle kuzoya ngokuthi wamukelwe kuphi.

“Abafundi kumele bazithathele phezulu izifundo zabo besebancane. Impilo inzima ngaphandle kwemfundo futhi ukufunda akubi lula.”

Osesithombeni esingenhla: UNancebo Bonelwa egqoke umfaniswano wakhe wesikole

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva