OweScrolla ukhala ngobunzima ebhekana nombulali uRosemary Ndlovu

Lubhalwe ngu-Everson Luhanga

NgoMsombuluko kuvalwe umnyango ngendluzula eNkantolo eNkulu yaseGoli kanti kulokho okwakubonakala sengathi unomphela ngazithola ngingedwa nomuntu osolwa ngokuba umbulali uRosemary Ndlovu.

Njengentatheli ngike ngaba sezimweni eziningi ezingajwayelekile nezenza umuntu angakhululeli kodwa akukho okufana nalokhu.

Ngifike kanjani lapha?

Namuhla bengisenkantolo ngiyoqoqa ulwazi ngokuvela kafushane enkantolo kukaNdlovu owayeyiphoyisa elingusayitsheni osolwa ngelokubulala kanye neletulo lokubulala izihlobo zakhe  okubalwa izingane zakhe, isoka lakhe kanye nodadewabo ukuze athole imali yomshwalense.

Ubebuyela enkantolo ukuyothweswa amanye amacala.

Ngemuva kokuthi ijaji lihlehlisele icala kumhlaka-13 kuLwezi iqulu lamaphoyisa laphelezela uNdlovu lamkhipha ebhilidini lenkantolo lamyisa esangweni elingemuva lapho iveni yamaphoyisa eyayilinde khona ukumbuyisela ejele.

Ngabona kungcono ukuthi ngithathe ithuba ngilandele uNdlovu nephoyisa ebelimphelezela kwi-elivator. Sobathathu sangena eminyango eminingi eyavaleka ngemuva kwethu.

Kodwa omunye umnyango awuzange uvuleke ukuze singene. Sasivaleleke ngaphakathi.

Ukumemeza kaningana ukucela usizo lokuvulelwa umnyango akuzange kusize. Akekho owasizwa. Amazwi ethu agcina ezindongeni eziphakeme zesakhiwo eside.

Ngesikhathi iphoyisa licinga izikhiye zomnyango liye labuyela emuva layobheka kwenye indawo.

Kwakuyimina noRosemary Ndlovu. Sibhekene ezinhlamvini zamehlo.

Angikusho lokhu, ubebukeka emuhle egqoke ingubo ende enhle nezinwele zilungiswe kahle.

Kodwa akazange abonakale ehlabeke umxhwele kakhulu ngami. Wangibuka kusukela ekhanda kuya ozwaneni. Mhlawumbe wayezibuza ukuthi ngivela kuphi. Nami ngambheka. Akekho owakhuluma.

Ngangifuna ukumbuza ukuthi ijele limphethe kanjani kodwa ukungangeneki kwakhe kwangitshela ukuthi kwakungeke kube umqondo omuhle lokho.

Akuvamile ukuthi ngiswele amazwi. Kodwa ngalelo langa ngaba inkukhu enqunywe umlomo.

Ngokushesha iphoyisa labuya selithole enye indlela yokuphuma emaphaseji nasemnyango sakwazi ukuphuma.

Safika ngaphandle lapho amaveni ayelinde khona uNdlovu kunenqwaba yamaphoyisa abehlome eyizingovolo.

Wagibela evenini uhide lwezimoto zamaphoyisa zaphuma ngesivinini esikhulu.

Izihloko zakamuva