OweLembe udale ukubuyisana kwabathile kwabaseNdlunkulu

Celani Sikhakhane

Amalungu asebukhosini bakaZulu asebenzise usuku lwesikhumbuzo seNkosi uShaka kaSenzangakhona ukuze abeke eceleni ukungezwani kwawo abuyisane.

NgoMgqibelo unkosazane uBukhosibemvelo Zulu Nyawo kanye nonkosikazi weSilo uMisuzulu KaZwelithini uNdlunkulu uNtokozo KaMayisela babonakale bengana futhi bejabule eMkhosini weLembe kwaDukuza – baziqhelelanisa nengxabano yabo ecishe yahlukanisa umndeni.

I-Scrolla.Africa siyaqonda ukuthi le ngxabano iholele ekutheni uNkosazane uBukhosibemvelo enqabe ukweseka umfowabo iSilo uMisuzulu emicimbini eminingi yasebukhosini.

UNkosazane uBukhosibemvelo uze wala ukwamukela iSilo uMisuzulu esihlalweni sobukhosi kunalokho waphakamisa igama likamfowabo omncane uMntwana uSimingaye.

Uye wenqaba ukuya emcimbni womkhehlo kaNdlunkulu kaMayisela obuse-Newcastle waphinde wabonakala kwividiyo edelela uNdlunkulu kaMayisela ngomzimba wakhe ephika nokuthi ungumakoti wakubo.

Kodwa ngoMgqibelo emcimbini wokukhumbula iNkosi uShaka kubukeke sengathi ukungezwani kwabo bakubeke eceleni.

ISilo uMisuzulu naye usebenzise lolu suku ukuya elibeni leNkosi uShaka ukuyobikela ukhokho bakhe ukuthi usengenile esihlalweni sobukhosi njengeSilo esisha samaZulu.

Enkulumeni yakhe kulo mcimbi iSilo sinxuse isizwe samaZulu ukuthi sibumbane silwe nesihlava sokuhlukunyezwa ngokobulili.

“Kungizwisa ubuhlungu ukuthi amaZulu ahamba phambili ekunukubezeni abesifazane nezingane, kumele kuphele lokhu ngoba saziwa njengesizwe esivikela kakhulu uma kukhulunywa ngabesifazane nezingane,” esho.

Uphinde wagcizelela nomthelela wokuqhubeka nokucishwa kukagesi wacela uhulumeni ukuthi enze okuthile ukusindisa amabhizinisi.

ISilo sidlulise amazwi enduduzo emindenini yezingane zesikole ezingu-18 kanye nabantu abadala ababili abashone engozini enyantisayo yeloli oPhongolo.

Unxuse abashayeli bamaloli nabanye abashayeli ukuthi bahloniphe imithetho yomgwaqo futhi bahloniphane ukuze kugwemeke izigameko ezifana nalezi.

Izihloko zakamuva