Owe-IFP usola uDube-Ncube ngokuziba abeNkatha abashona odlameni

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Ubhodla umlilo umholi we-IFP osola uNdunankulu waKwaZulu-Natal ngokuziba abantu be-IFP abashona ngezikhathi zodlame lwezepolitiki esiFundazweni. 

Lokhu kugqame ngemuva kokuba uNdunankulu uNkk Nomusa MaDube Ncube eqeda ukwethula inkulumo yakhe yeSimo sesiFundazwe eMgungundlovu ngoLwesithathu.

UMaDube utshele izinkumbi zabantu enkulumeni yakhe ebisakuvalelisa ukuthi uyaziqhenya ngomsebenzi wabaholi bakaKhongolose abadala ukuthula esiFundazweni bebambisene nabe-IFP.

“Siyaziqhenya ngabaholi ababebizwa nge 4 by 4 abasebenza kanzima ukuletha ukuthula kulesi siFundazwe. Lapha ngibala oMnuz Dumisani Makhaye, noDkt Sbu Ndebele.  Siyakhumbula ukuthi isifundazwe sethu sisuka kude odlameni olwaqeda abantu eShobashobane nakoMgungundlovu kwi-Seven Days,” kusho uMaDube.

Okucasule uMnuz Blessed Gwala we-IFP ukuthi ngesikhathi uMaDube ebala izigameko ezichithe igazi esiFundazweni, uqhakambise lapho okwashona khona amalungu kaKhongolose kuphela. 

“Lento ayenzile ukuvusa iminjunju ngokwenzeka. Izigameko okwashona kuzo abantu be-IFP akazibalanga nhlobo. Lento yenza kube sengathi Inkatha yiyo eyayibulala abantu. Lenkulumo yakhe ibiwudlame oluzokwenza abantu becasuke bahlome. Empeleni ukhulume usuku lonke kodwa engasho lutho. Yilokho nje esingakusho siyiqembu leNkatha,” kusho uGwala.

USihlalo we-EFF uMnuz Mongezi Thwala uthe inkulumo kaMaDube iphenye uKhongolose izinqa ngokuhluleka ukusiza abantu abakhahlanyezwa izikhukhula.

USihlalo kaKhongolose KwaZulu-Natal uMnuz Siboniso Duma uthe bazishaya isifuba ngoMaDube ngoba udwebe isithombe esicacile ngempumelelo kaHulumeni kaKhongolose. 

ISilo uMisuzulu siyishayele ihlombe le nkulumo kaMaDube sathi ibicacisa ibanga eselihanjwe uHulumeni ekudaleni amathuba emisebenzi nasekufukuleni umnotho wesiFundazwe phezu kwezingqinamba ezidalwe i-Covid 19 kwaze kwavalwa izwe.

ISilo siveze nokuthi sizolinda uHulumeni ngesimemezelo sezinhlelo zokwakhiwa kwesigodlo saso kwaNongoma.

Izihloko zakamuva