Owe-ANC ufuna kuvuselelwe isizwe saMampondomise  

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Indlu yasebukhosini baseMampondomise isemkhankasweni wokwakha kabusha umbuso wayo owacekelwa phansi ngo-1880.

Ekhuluma ne-Scrolla.Africa u-Advocate Sonwabile Mancotywa uveze ukuthi sebethathe isinqumo sokuba nohlelo lo mgubho wokwakha kabusha isizwe saMampondomise ngaphansi kweSilo uZanozuko Matiwane.

Okubalulekile kumgubho ehlelelwe ukuvuselela ubukhosi ngenyanga ezayo nguNobhala Jikelele we-ANC, uMnu Fikile Mbalula, ophuma emzini weSilo uMajola. UMbalula uzohlonishwa emcimbini wokubuyela ekhaya.

Umbuso waMampondomise wachithwa ngesikhathi kubusa iSilo uNhlonhlo.

UNhlonhlo waba iSilo sokugcina ngemuva kweSilo uMatiwane, uMajola, uNtoso, uNgxisi noNjanya.

“Lo msebenzi esiwuqalayo uzophinde uhlanganise nokuhlonipha inzalo yethu ebambe iqhaza elikhulu emzabalazweni wakuleli.

“Yingakho sihlela nokuba nomcimbi wokwamukela nokuhlonipha uNobhala Jikelele we-ANC uFikile Mbalula ongowomndeni omkhulu waMampondomise wakwaMajola. Kuthina lesi isikhathi esibaluleke kakhulu sokubuyela ezimpandeni zethu futhi sivuselele umbuso wethu.”

Uthe ngesikhathi sokubusa kwamakoloni amaningi, Amampondomise aya e-Free State eyofuna imisebenzi okwaholela ekutheni abakwaMbalula bazalwe kuleyo ngxenye yezwe. Kodwa wathi abazange bazilahle izimpande zabo.

Uthe uhlelo lokubungaza uMbalula balwenza kudala kwazise uyindodana yabo.

Ngomhlaka-17 kuNdasa kuzoba nenkulumo yomphakathi ngomlando waMampondomise, ezoba sehholo e-Tsolo Junction.

Ngomhlaka-18 kuNdasa kuzoba nomkhosi wokubuyisela ekhaya uMbalula, ozoba sendlini yasebukhosini e-Matiwane Great Palace, e-Eastern Cape e-Kroza.

Esithombeni esingenhla: U-Advocate Sonwabile Mancotywa edalula ukuthi ubukhosi baMampondomise buza nomkhankaso wokwakha kabusha isizwe sabo esacekelwa phansi amakoloni ngo-1880.

Umthombo wesithombe: Twitter

Izihloko zakamuva