Owayengumphathi wezinhloli uvulele uRamaphosa amacala obugebengu

Kamogelo Olaitan

Owayengumphathi wezinhloli u-Arthur Fraser uvulele uMengameli uCyril Ramaphosa amacala esiteshini samaphoyisa e-Rosebank ngoLwesithathu.

Esitatimendeni esikhishwe nguFraser ngoLwesithathu, amacala avela ecaleni lokweba imali engaphezu kuka-$4 million (u-R62 million) asola ukuthi yafihlwa epulazini likaRamaphosa i-Phala Phala e-Bela-Bela, e-Limpopo.

UFraser uthi unikeze amaphoyisa ubufakazi obukhombisa ukuthi uRamaphosa “ufihle ubugebengu” kwa-SAPS nakwa-SARS nokuthi abasolwa ngokubayizigebengu bathunjwa baphekwa ngemibuzo.

Ngokusho kukaFraser, uRamaphosa wakha itulo “nezigebengu” ebezisebenzisana nabasebenzi bakhe basendlini.

“Ubufakazi engibulethayo buveza ukuthi lokhu kugqekeza okukhulunywa ngakho kwenzeka mhla ziyisishiyagalolunye kuNhlolanja ngo-2020. Lokhu kuziphatha kukaMengameli kanye nalabo abathintekayo kuhlanganisa nokuphula umthetho phakathi kokunye, uMthetho Wokuvimbela Ubugebengu Obuhleliwe, No. 121 ka-1998 (i-POCA*) kanye noMthetho Wokuvimbela Izenzo Zenkohlakalo No. 12 wezi-2004 (“uMthetho Wenkohlakalo*),” kufundeka isitatimende.

“Imininingwane yamacala kanye nobufakazi obusekelayo, okuhlanganisa izithombe, ama-akhawunti asebhange, amavidiyo namagama kuqukethwe esitatimendeni sami esifakwe esiteshini samaphoyisa sase-Rosebank,” engeza.

“Ngiyethemba ukuthi amaphoyisa neziphathimandla zezokushushiswa bazoluphenya lolu daba ngaphandle kokwesaba nokuchema, nginethemba lokuthi uMengameli uzosithemba isizwe futhi amukele noma aphike ukuthi lezi zigameko engizichaza encwadini yami efungelwe zenzeka endaweni yakhe,” kuphetha uFraser.

La macala ahlanganisa ukwephula umthetho, ukuthumba kanye nokufumbathisa.

Izihloko zakamuva