Owayengumakhi usengummeli manje

Moyahabo Mabeba

Ngaso sonke isikhathi uma uMpho Lebepe eya eNkantolo ezimpambanweni zomgwaqo u-Bodenstein no-Biccard Street e-Polokwane, ukhumbula okwenzeka kudala empilweni yakhe.

UMpho (29), ongummeli e-Limpopo, ugqoka ijazi labammeli njalo uma evakashele ezinkantolo. Kodwa ngesikhathi esaya kule ndawo ngo-2014, wayegqoka umakalabha nevesti ngoba wayesiza ekwakheni lona kanye leli bhilidi asebenza kulo manje.

Wayesebenza njengomakhi ebhilidini efaka inhlabathi amatshe okwakha.

“Ngibuka leli bhilidi eliphakeme ngemizwa exubile. Ngiyohlezi ngiyingxenye yomlando waleli bhilidi eliyingqophamlando ngoba ngachitha amandla amaningi [kulo] ngesikhathi lakhiwa. Manje ngisebenza lapha ezingeni elihluke ngokuphelele”.

UMpho uthe kade ayefuna ukuba ngummeli kodwa ngemuva kokubhalisela iziqu zakhe zobummeli ngo-2011 eNyuvesi yase-Limpopo, inkinga yemali ekhaya yabe isikhula ngenxa yesehlukaniso sabazali bakhe.

Indoda yasesigodini sase-Ga-Mamaila engxenyeni esenyakatho nempumalanga yesifunda sase-Mopani yaphoqeleka ukuba ishiye inyuvesi ukuze iyosebenza ebhilidini lenkantolo ephakeme kamuva elibe yindawo asebenza kuyo nsuku zonke.

“Impilo ibihlezi iyinselele. Uma abantu bekhuluma ngokuwohloka komnotho, ngikwazi mathupha lokho. Ngiyabazi ubuhlungu bokuyeka isikole futhi uma ubuyela uyagcindezeleka ugcina usufeyila ezinye izifundo zakho.

Ngemuva kokuphothula izifundo zakhe ngo-2017, impilo kaMpho ayizange ibe ngcono ngobusuku obubodwa.

Wathwala kanzima ukuthola inkampani yabammeli eyayizomsiza ekuphatheni izihloko zakhe.

Umzabalazo wakhe wokuzingela umsebenzi wonyaka wonke wawuyinkathi ecindezelayo njengoba yayingekho ifemu yabammeli eyayinentshisekelo sokuqasha ummeli omncane ongenalwazi. Kodwa ekugcineni waqashwa i-Bosman Attorneys njengommeli osizayo.

UMpho uthe ngesikhathi ethatha isinqumo sokusungula inkampani yakhe yabammeli, umzabalazo waqhubeka njengoba kwakungekho makhasimende ayefuna usizo lwakhe lwezomthetho.

“Ngikhumbula kahle ukuthi ngalisebenzisa kanjani ibhizinisi lami le-Taxify ukumaketha inkampani yami yabammeli ngokusabalalisa amakhadi ebhizinisi kubagibeli. Ngokubekezela, inkampani yami yabammeli iyakhula. Nginabasebenzi abathathu futhi ikusasa eliqhakazile liyanginukela”.

Scrolla World Cup Quiz