Owasinda kumdlavuza usiza amanye amadoda asendleleni yokululama

Doreen Mokgolo

Owasinda kumdlavuza we-prostate uRonnie Nkabinde, uthi noma yiluphi uhlobo lomdlavuza luyelapheka uma lutholakala lusaqala.

Ungubufakazi obuphilayo balokhu, njengoba wakwazi ngokumelene nezingqinamba ukusinda kumdlavuza we-prostate kanti manje usebenzisa isikhathi sakhe egqugquzela amadoda ase-Ekurhuleni ukuthi anakekele impilo yawo.

UNkabinde watholakala enomdlavuza we-prostate ngowezi-2016 ngemuva kokuyohlolwa akwenza minyaka yonke.

Uthe ngesikhathi ethola ucingo oluvela kudokotela wakhe ukuthi eze azombona ngokushesha wayengacabangi ukuthi uzotshelwa ukuthi kunamaseli anomdlavuza akhula kwi-prostate yakhe.

“Ngoba bengineminyaka engaphezu kwengama-50 ubudala bengicabanga ukuthi lokhu kungenzeka kumayelana nomfutho wegazi ophezulu.

“Udokotela wangitshela ukuthi izinga lami le-PSA (prostate-specific antigen) laliku-184 ng / ml, okuchaza ukuthi izinga le-PSA elingaphezu kuka-4 ng / ml libhekwa njengokungajwayelekile,” kuchaza yena.

UNkabinde uchaze ukuthi yize wayengazi okuningi ngomdlavuza wayecabanga ukuthi izinsuku zakhe zibaliwe.

Udokotela wancoma ukuthi ayohlolwa i-biopsy, lapho kwatholakala khona isigaxa kwi-prostate yakhe.

Uphinde wamchazela ukuthi lolu hlobo lomdlavuza luchazwa ngokuthi ngumdlavuza ophatha omuntu wesilisa kwi-prostate, indlala encane engange-walnut ekhiqiza uketshezi lwesidoda.

Uqale uhambo lokufunda ngomdlavuza ngocwaningo alwenze-online futhi wakwazi ukuzihlomisa kangcono ekulweni namaseli anomdlavuza.

Ubehambela iqembu labantu abeseka abanye njalo ngesonto e-Joburg General Hospital.

Ngaleli qembu lokwesekwa wakwazi ukuba nemicabango emihle futhi wakwazi ukusinda kumdlavuza wakhe.

“Kungizwisa ubuhlungu ukuthi awekho amaqembu asekela abesilisa e-Ekurhuleni, kodwa kunesibalo esiphezulu sabesilisa abatholakala benomdlavuza,” esho.

UNkabinde uqhubekile wasungula amaqembu ezokweseka ngokuvakashela izibhedlela nemitholampilo kule ndawo exoxa nabanye besilisa ngendaba yakhe.

Ukhuthaza izinsizwa ukuthi ziye kohlolwa minyaka yonke.

Ngesikhathi semihlangano yamasonto onke, abesilisa abelulamayo, kanye nalabo abanomdlavuza osenkingeni, bayahlangana ukuze babelane ngezinselelo zabo, izinhlelo zokudla, ukusekelwa ngokozwelo nezindlela zokunqoba ukugula kwabo okubi.

Izihloko zakamuva