Owasinda esibhicongweni sokubulawa kwabantu e-Phoenix uthole umnikelo wemoto

Celani Sikhakhane

UZandile Mthembu wayesendleleni eyolanda imithi kagogo wakhe emasontweni amathathu edlule ngesikhathi ehlangana nequlu lamadoda livimbe imigwaqo.

Ngaphambi kokuthi aqonde ukuthi kwenzekani, uMthembu, owasinda kulesi sibhicongo sase-Phoenix, uthe amadoda adubula imoto yakhe amemeza ethi akaphume.

UMthembu wavula isicabha wehla kancane emotweni, wabe esebuka engakholwa ngenkathi amadoda eshisa imoto yakhe.

Ngemuva kokubuka imoto yakhe ishe yaze yaba yigobolondo lensimbi elimnyama, wasizwa yilungu lomphakathi lase-Phoenix elathi limbona ehlukumezekile lamsiza ukuhlela ukuba afike ekhaya ephephile.

NgoLwesihlanu olwedlule, uMthembu unikezwe imoto entsha sha yi-ABC City Forum of Churches e-Mount Edgecombe.

Leli thimba lezwa mayelana nodaba lukaMthembu ngesikhathi exoxa nesiteshi sezindaba, futhi lathinteka kakhulu ngalesi sigameko esamehlela kangangokuthi banquma ukulandela umkhondo wakhe baze bamthola.

Ngomoya wokubuyisana phakathi kwemiphakathi yabamnyama namaNdiya, bamnikelele ngemoto entsha sha.

Ngesikhathi seziyaluyalu emasontweni amathathu edlule, kwabulawa abantu abangaphezu kwama-50 ngesikhathi kuqubuka udlame phakathi kwalezi zinhlanga zombili kwaba nodlame e-Phoenix.

UMthembu uthi wayehamba ngemoto esuka elokishini Kwamashu elibhekise esibhedlela Usindisweni ngesikhathi kwenzeka lokhu kuhlaselwa.

Uthe wasatshiswa ngokubulawa futhi wakukholelwa ngenxa yokuthi bangaki asebebulewe kule ndawo.

Enkulumweni yakhe yokwamukela, uMthembu uthe lowo owayenguMengameli wakuleli uNelson Mandela uyaphenduka kumanje ethuneni lakhe ngenxa yengxabano yobuhlanga eyenzeka e-Phoenix.

“Lokhu kuyihlazo kakhulu ukuthi kumele silwe kanjena,” kusho uMthembu.

UMfundisi uJoseph Govender we-ABC City Forum of Churches uthe bathinteke kakhulu ngendaba kaMthembu baze baphoqeleka ukuthi bamusize.

“Siyakholwa futhi sinethemba lokuthi lesi sinyathelo sokubuyisana sizoba isiqalo sohlelo lokwelapha, ukuxolelana nokubuyisana emphakathini wase-Phoenix nasezindaweni eziseduze.”

Izihloko zakamuva