OwaseNigeria uphawula ngolokuboshwa kwabazali bakhe

Lubhalwe nguChiamaka Okafor

Indodakazi kasopolitiki odumile wase-Nigeria, u-Ike Ekweremadu ikhulume yagxeka ukuboshwa kwabazali bayo ngetulo lokweba izitho zomzimba.

USonia Ekweremadu uthe nakuba eqonda ukuthi kungani abazali bakhe belahlwe icala akahambisani nesinqumo – nakuba “enombono ochemile njengendodakazi yabo.”

“Kusobala ukuthi ngiyohlezi ngibasekela abazali bami. Kodwa-ke, umthetho usuthathe izintambo futhi manje kufanele siqhubekele phambili njengomndeni,” etshela i-BBC.

U-Ike noBeatrice Ekweremadu bagwetshwe inkantolo yase-United Kingdom ngoLwesihlanu ngokuzama ukuheha umdayisi wasemgwaqeni wase-Lagos ogama lakhe linguDavid Nwamini ukuthi baye e-United Kingdom ukuyothatha izinso zakhe.

U-Ike ugwetshwe iminyaka eyisishiyagalolunye nezinyanga eziyisishiyagalombili ebhadla ejele, uBeatrice ugwetshwe iminyaka emine nezinyanga eziyisithupha kanti udokotela wabo u-Obinna Obeta ugwetshwe iminyaka eyishumi ngendima yakhe kuleli tulo.

Inso ibihloselwe indodakazi yabo.

Engxoxweni kaSonia ayenze ngaphambi kokugwetshwa kwabazali bakhe uthe kube nzima kuye ukwamukela isigwebo.

Njengoba kusalungiswa uhlelo lokukhipha amanzi ezinsweni, uSonia uyazisola ngokwenzeke kubazali bakhe. “Ngizizwa nginecala, ngibona sengathi konke lokhu kwenzeke ngenxa yami.”

Uphethwe isifo esibizwa ngokuthi i-nephrotic syndrome lapho izinso ezingasasebenzi kahle khona. Ukusinda kwakhe kuncike ekutheni ahlinzekwe ngegazi nokuyinto ezoqhubeka impilo yakhe yonke noma afakelwe izinso anethemba lokuthi uzozithola maduze.

Uthe umndeni wakhe awukwazanga ukuthola umuntu ozonikela emndenini ngenxa yomlando wabo wezinso okuholele ekutheni bamfune ngaphandle.

Utshele i-BBC ukuthi akazibandakanyi ekufuneni uNwamini ngoba umndeni wakhe ubusingatha yonke into.

Wengeze ngokuthi akamzondi uMnu Nwamini futhi umfisela okuhle kodwa.

“Ngithanda ukusebenzisa leli thuba ngixolise kubo ngendlela konke okuhambe ngayo,” esho kubazali bakhe.

Utshele i-BBC ukuthi ulwazi lwakhe lumvumele ukuthi aqonde ukuthi impilo “inamandla” kangakanani futhi imnikeze nombono omusha wokusiza abantu abanenkinga yezinso ukubakhombisa ukuthi akumele besabe lutho.

Izihloko zakamuva