OwaseMelika ubambe ingwenya ngomgqomo kadoti omnyama

Arthur Greene

Ividiyo ethusayo esibukwe izigidi zabantu emhlabeni wonke, iveza owesilisa wase-Frorida eMelika ebambe ingwenya enolaka ngomgqomo omnyama oqhutshwayo.

Lo wesilisa oneminyaka engama-26 u-Eugen Bozzi ubengagqokile njengomzingeli wezingwenya, ngesikhathi ebamba ingwenya cishe eyi-1,8m ubude egqoke amasokisi, ophaqa, ibhulukwe elifushane kanye nesikibha.

Kodwa ngesikhathi ingwenya izamula kakhulu ibheke ngakwindodakazi yakhe, u-Eugene ongubaba ube esengenelela wakwazi ukubamba lesi silwane esisatshwa iningi labantu.

“Obekusemqondweni wami ukuthi kumele ngivikele izingane zami kanye nabanye abantwana abakade bengaphandle, etshela iMelika namhlanje.

Le vidiyo edlala imizuzu enesihloko esithi-The Black Dundee ku-YouTube, iveza u-Eugene ebeka umgqomo phakathi kwakhe nengwenya

Ngesikhathi esondeza umgqomo eduze, ingwenya ivele yakhombisa ukuthukuthela kakhulu, ibilokhu ivula umlomo wayo osheshayo kwinhlangothi zombili.

Amahlandla amaningi le ngwenya ibinolaka olukhulu okukhombise u-Eugene, umakadebona wasolwandle eMelika – ukuthi uhlangene nontanga wakhe.

Kodwa u-Eugene ubequkethe induku emqubeni: ngesikhathi ingwenya iphakamisa ikhanda, u-Eugen uguqule isivalo somqgomo. Ingwenya ibe isizishayisa kwisivalo somgqomo, okuholele ukuba isondele kumgqomo.

Ingwenya ibe isiphakamisa umsila wayo ngolaka, kodwa u-Eugen ukwazile ukuphakamisa umgqomo kanti nesivalo usivale ngokucophelela.

“Bengithuke kakhulu ngemuva kokwenza lokhu, ngoba bekudinga amandla amaningi. Futhi bengakulindele lokhu, ibilokhu ifuna ukuphuma idlalisa umsilo wayo,” kusho uBozzi etshela abezindaba zendawo i-channel Wesh 2.

U-Eugene uhambise umgqomo esizibeni esiseduze, lapho afike wasusa isivalo somqgomo ukuze adedele ingwenya ngaphambi kokuba abaleke athi galo yephuka.

Ubuyele emuva, ngemuva kokuba ingwenya iphume kumgqomo yangena emanzini.

Umthombo wevidiyo: YouTube

Izihloko zakamuva