Owakhulela ekhaya lezintandane ubhalisele iziqu zesibili manje

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

U-Abongile Nakhane Ngqoleka, owayengenawo umndeni ngesikhathi ekhula uthweswe iziqu e-Fort Hare University nyakenye nge-Bachelor of Social Sciences in Psychology and Criminology.

Manje wenza iziqu ze-Honours yakhe ku-Criminology.

Washonelwa ngabazali esemncane futhi wachitha iminyaka yakhe yobungane ekhaya lezintandane e-Eastern Cape.

“Ngemuva kokushiya ikhaya lezintandane ngesikhathi ngifunda umatikuletsheni ngasala ngingenakhaya. Ngenhlanhla uthisha wami wesikole samabanga aphezulu wangenenelela wangiqashisela umuzi ukuze ngiqedele umatikuletsheni wami,” kusho Ngqoleka.

Naphezu kobunzima, wawuphasa ngamalengiso umatikuletsheni wakhe ngamamaki abizwa ngele-bachelor’s. Kodwake, kwaphela iminyaka emithathu engakwazi ukungena enyuvesi.

Ngakho wathatha umsebenzi ebhusha, lapho izimo ezazinzima khona, amashifu ayemade futhi iholo liphansi kakhulu.

“Ngake ngabizwa ngamagama abuhlungu ngoba ngangihlupheka kodwa ngase ngithola umsebenzi e-block yard ephethwe abaphuma emazweni angaphandle. Mina ngangingumsebenzi omncane kunabo bonke ngenza izitini ngiphusha nebhala,” kusho uNgqoleka.

Wayesebenza amahora angu-12 ngosuku, ehola cishe u-R20 ngosuku, waze wathola umsebenzi ongcono esitolo sezinto zokwakha.

Kwathi ngo-2020, indaba yakhe yashintsha ngesikhathi amukelwa enyuvesi.

“Enyuvesi ngangilala ngingadlile futhi ngilambile. Ngiyawazi umuzwa wokuzibona ngingafaneleki noma ngihlukile kwabanye abafundi ngoba bebukeka bengcono. Bagqoka kangcono futhi banezingubo, nezinye izinto. Nginebhulukwe elilodwa ebengiligqoka ngoba bese nginciphile,” kusho uNgqoleka.

“Ngihloniphekile ngokunikela ngeziqu zami zokuqala ekhaya lezintandane obekuyikhaya lami nakubantu abebewumndeni wami. Uthando, ukusekwa, kanye nokuqondiswa engasithola lapho kube nesandla ekulolongeni lokho engiyikho namuhla.”

Nyakenye ushicilele incwadi ethi-Nakhane, ekhuluma ngodadewabo ongasekho owadlwengulwa wabulawa yisoka lakhe.

“Le ncwadi idingida izinto ezibalulekile njengodlame olubhekiswe kwabesifazane, ukudlwengulwa, ukubulawa kwabantu abaphila ne-albinism, ukuzondwa kwezitabane nezinselelo ezibhekene nezingane eziyizintandane,” kusho yena.

Esithombeni esingenhla: U-Abongile Ngqoleka.

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva