Otakwini uMbalula ngomuzi kanokusho

Lubhalwe i-GroundUp

Unkosikazi kalowo owayeyisikhulu esiphezulu se-National Lotteries Commission uPhilemon Letwaba usedalule ukuthi inkampani yakhe yaboleka u-R3-million uNgqongqoshe wezemidlalo ngaleso sikhathi okwakunguFikile Mbalula ukuze bamsize athenge umuzi kanokusho e-Bryanston eGoli.

ULetwaba wesulile esikhundleni sakhe njengoba esamisiwe futhi uzoqondiswa izigwegwe njengoba ebhekene namacala okushushumbisa imali nokusebenzisa budedengu isikhundla sakhe ukuze acebise yena nomndeni wakhe.

Unkosikazi wakhe, uRebotile Malomane ongumqondisi we-Ironbridge Travelling Agency and Events, ubhale isikhalazo sakhe esitatimendeni esifungelwe esiyingxenye yesicelo sokuchithwa komnyalelo wokugcinwa kwendlu, obanjwe iNkantolo (special Tribunal). 

Ngaphandle kwendlu yase-Bryanston, iNkantolo iphinde yathatha ezinye izakhiwo ezimbili ezixhumene noLetwaba, okuhlanganisa nomuzi kaMalomane osePitoli. Lokhu kwenzeke ngemuva kokulalela ubufakazi be-National Prosecuting Authority (NPA) Assets Forfeiture Unit obuveza ukuthi zonke izindlu zathengwa ngemali ephuma kwisibonelelo selotho.

Isicelo sikaMalomane mayelana nokubolekwa kukaMbalula senziwe encwadini efungelwe yesekwa incwadi efungelwe kamfowabo omdala, uJohannes Letwaba.

Izincwadi ezifungelwe zabo ziyingxenye yomzamo wokufuna kungabanjwa izindlu.

UMalomane noJohannes Letwaba bobabili bathi imali eyabolekwa uMbalula iphuma emalini eyakhokhwa i-Ironbridge ne-Lulamisa Community Development ngomsebenzi eyawenza ebhilidini laseThekwini kuma-Commonwealth Games.

 ULulamisa uthole u-R80-million kwi-NLC ukusiza ukuxhasa lesi sicelo.

UMbalula, osenguNobhala-Jikelele we-ANC ucele usizo kuMalomane njengoba wayeshoda ngo-3 milliom ukuze athole le ndawo,” kubhala uLetwaba encwadini yakhe efungelwe.

Ephendula imibuzo enemininingwane mayelana nendlu kanye nezicelo ezenziwe encwadini efungelwe, okuhlanganisa nokuthi waboleka u-R3-million e-Ironbridge, uMbalula uthe: “Ngeke ngikwazi ukuphendula kunoma iyiphi incwadi efungelwe engabhalwanga imina ngokwami.

Utshele i-GroundUp ukuthi ufuna ukuphinda isitatimende esibhalwe u-Esethu Hasane, owayekhulumela yena. Phambilini uHasane utshele i-GroundUp ukuthi: “UNgqongqoshe akahlangene nalezi zindlu. Noma iyiphi inhloso yokuyithenga esikhathini esidlule ayizange yenzeke. Ngakho-ke imibuzo emayelana nalesi sakhiwo ibekwe kangcono ukuze iphendulwe abanikazi bendawo futhi kufanele idluliselwe kubo. UNgqongqoshe akakwazi ukulandisa ngempahla okungeyona eyakhe.”

AbakwaMbalula baqale benza isiphakamiso semali engu-R5.6-million sokwakha umuzi egameni lenkampani, kodwa babuye bahoxa.

Isiphakamiso sokuqala sokuthenga sasisegameni likaMbalula nomkakhe, uNozuko. Kwakucishwe umbhalo othi egameni lenkampani.”

UNozuko Mbalula usayine lesi sicelo, kodwa kwabuye kwacishwa ukusayina kwakhe futhi ayizange isayinwe ngabadayisi.

Esikhundleni salokho inkampani i-Upbrand Properties, ebiphakathi kwenkohlakalo yelotho futhi ehlobene kakhulu nezelamani zakwaLetwaba, ithenge lo muzi ngemuva kokwenza isithembiso esifanayo. USolly Siweya uzakwabo kaMbalula ubemele u-Upbrand.

Encwadini yakhe efungelwe uLetwaba uthe uyaqonda ukuthi nakuba kungabhalwanga phansi u-Upbrand ubuzobamba indawo kuze kube yilapho bakhokha lemali engu-R3-million.”

Esithombeni esingenhla: Indawo yokungena emzini ose-Bryanston okuyisizinda sengxabano phakathi kwabantu abathinteka emalini yesibonelelo sikahulumeni yeLotho kanye noNobhala Jikelele we-ANC uFikile Mbalula.

Umthombo wesithombe: I-GroundUp

Izihloko zakamuva