Osomatekisi bahlongoza isiteleka ngosuku lokuqala lokuvulwa kwezikole

Lubhalwe nguZavela Makwabe

Osomatekisi, izinhlangano zamatekisi kanye ne-Eastern Cape Bus Council e-East London banqume ukuvala isifundazwe ngosuku lokuqala lokuvulwa kwezikole okuyisonto elizayo.

Osomatekisi abahlinzeka ngemisebenzi yokuthutha abafundi bathi bagcina ukukhokhelwa ngoMandulo.

Isimemezelo soMnyango wezokuThutha siveze ukuthi ibingekho imali yokubakhokhela ngaphambi kukaMbasa.

“Lesi sinqumo sithathwe ngenxa yokwehluleka kukahulumeni oholwa i-ANC esifundazweni osaqhubeka nokuhlukumeza kanye nokuxhaphaza abashayeli abathutha abafundi futhi uyehluleka nokuhlonipha izinqumo ezathathwa ngesikhathi kukhulunywa ngalezi zinkinga,” kusho uGabs Mtshala ongumxhumanisi we-Santaco esifundazweni sase-Eastern Cape.

Uthe izimfuno zabo zihlanganisa ukukhokhwa ngokushesha kwama-invoice ezinyanga ezintathu ezisele kanye nobufakazi bokuthi uMnyango wezokuThutha uzohlonipha ukukhokhwa kwezidingongqangi ezinyangeni ezintathu zokuqala onyakeni omusha.

Baphinde bacela ukuthi kuchitshiyelwe imigomo yenkontileka phakathi kukahulumeni nabahlinzeki bezokuthutha kanye nokuthi kubhekwe izici ezifana nesimo semigwaqo.

UMtshala uthe esikhundleni sokuthi uhulumeni wesifundazwe ubasize bathuthuke ubadicizelela phansi.

Abashayeli bamatekisi athutha abafundi bafuna ukutshelwa amagama nenani labafundi. “UMnyango wezokuThutha wazi kahle ukuthi ukhokhela abafundi ababalelwa ku-100,000 ekubeni thina sithutha abafundi ababalelwa ku-130 000,” kusho uMtshala.

“Kulo nyaka kumenyezelwe ukuthi kuzophinde kwehliswe isibalo sabafundi abakhokhelwayo sibe ngu-87 000. Lokhu kusho ukuthi uma bekwazi ukudalula isibalo sabafundi abazothuthwa kumele baveze uhlu kanye namagama.”

Okhulumela uMnyango wezokuThutha, u-Unathi Binqose uvumile ukuthi zikhona izinkinga wathi umnyango unethemba lokuthi zizoxazululeka ezinsukwini eziyisikhombisa ezisele ngaphambi kokuvulwa kwezikole e-Eastern Cape ngoMsombuluko ozayo.

“Sizibophezele ekuqinisekiseni ukuthi labo esibakweletayo nalabo abenze imisebenzi emnyangweni bayakhokhelwa ukuze sigweme noma isiphi isiteleka esingase sibe khona,” esho.

Esithombeni esingenhla: Izingane zingena ebhasini lesikole

Umthombo wesithombe: Umnyango Wezokuthutha

Izihloko zakamuva