Osomabhizinisi be-Covid bahudula odakeni irekhodi likaLesufi “elihlanzekile”

Zukile Majova

UPanyaza Lesufi – isihlabani esikhulayo se-ANC kanye nomfana onamehlo aluhlaza kuhulumeni wase-Gauteng – ungenelwe amanzi endlini kulandela umbiko wokuthi umnyango wakhe udle imali engaphezu kwezigidi  ezingama-R400 yama-sanitiser ezikole.

Ekuqaleni kwaleli gama eminyakeni emibili edlule, uLesufi waqokwa ukuba abe ngumphathi waBagcinimafa base-Gauteng – okumenza umphathi omkhulu wezokuphathwa kwezimali kuzo zonke izimali zikahulumeni esifundazweni esinothe kakhulu ezweni.

Kodwa umphakathi, uhlatshwe umxhwele ngokusebenza kwakhe njengoNgqongqoshe wezeMfundo, uphoqe uNdunankulu uDavid Makhura ukuthi ambuyisele emkhakheni wezemfundo.

Abanye ku-ANC bambona njengoNdunankulu olandelayo wase-Gauteng.

Usashaywa kaningi njengoNgqongqoshe wezeMfundo ohamba phambili ezweni kanye nendoda ehamba phambili esikhundleni sika-Angie Motshekga njengoNgqongqoshe Wezemfundo Eyisisekelo.

Kodwa izindaba zokuthi osomabhizinisi be-Covid banyamalala nemali eyizigidi ezingama-R421.3 engaboni ngaphandle kokuziphendulela  kungadicizelela phansi irekhodi lakhe. Lokhu kwenzeke phakathi kukaNtulikazi ngoNcwaba kowezi-2020.

Ngisho noLesufi akakholwa ukuthi kunemali eningi kangako eyayidingeka yokuhlinzekwa kwama-sanitiser ezikoleni zasemalokishini esifundazweni.

I-Gauteng inezikole eziyizi-2,083.

Esitatimendeni uLesufi uthe uphatheke kabi ngokuthi kusetshenziswe imali eningi kangaka ekunciphiseni ukungcola, ukubulala amagciwane nokuhlanzeka kwezikole.

“Ngifisa ukukuqinisekisa ukuzibophezela kwami ​​ekutheni ngizophenya yonke into, kubandakanya nokwenza isiqiniseko sokuthi abenzi bokubi bayajeza.”

Ukusetshenziswa kwemali ngendlela engajwayelekile kugqanyiswe ngumbiko ohlanganiswe yiNhloko yoMnyango wezeMfundo e-Gauteng kanye nesikhulu sezezimali kulo Mnyango. Umbiko “uveza ukuthi umnyango usebenzise imali elinganiselwa kweyizi-R431,274,959.17 ekunciphiseni ukungcola, ukubulala amagciwane, ukuhlanza okujulile nokuhlanzeka kwezikole”.

Izihloko zakamuva