Oseshada okwesibili ubegqoke ingubo emshadweni wokuqala

Doreen Mokgolo

Kumuthathe izinyanga ezine nje kuphela ukuthi ashade, ahlukanise aphinde ashade futhi. Konke lokhu kwenzeke ngokuphuthuma besingekho isikhathi sokuthola enye ingubo.

Odume ngelika-Skolopad aphinde abe i-dressed entertainer oneminyaka engama-37 uNonhlanhla Qwabe utshele i-Scrolla.Africa ukuthi ubegqoke ingubo eyodwa ngomshado wokuqala nowesibili.

Ngiyayithanda lengubo futhi angisibonanga isidingo sokuthola ingubo entsha. Bekumele ngikhethe ukuyigqoka noma bengizongena ngingagqokanga lutho kusho uNonhlanhla.

Umshado ubuhanjelwe umndeni nabangani abasondelene nathi ngenxa yemigomo yokhuvethe.

Uthe isikhwele nokuhlala kude yikhona okuqede ubudlelwane bokuqala nomyeni wakhe ashada naye mhla ziyisithupha kuNdasa. Ngemuva kokuhlukana kwabo ube esethola uthando nokududuzeka kumyeni wakhe omusha owaziwa ngelikaSpider.

Uthe uma uthando lingasakugculisi kumele uqhubeke nempilo yakho ufune injabulo.

Kungani kumele sibe kubudlelwane lapho sobabili singajabulile khona. Ngibonile ngezenzo ngase ngathatha isinqumo sokuqhubeka nempilo.

Uma ngabe izinto azingihambeli kahle emshadweni wami wesibili ngizofaka isehlukaniso ngiqhubeke nempilo.

Ngempelasonto wenze isidlo sasemini ebungaza isehlukaniso e-Pitseng Tse Setsho endaweni yase-Bethlehem. Ngenkathi eseva izihambeli zakhe ubegqoke i-bathing ebomvu nephinifa elihlaza okwesibhakabhaka elifihla ingaphambili kuphela ebanikeza ama-patrons anemiyalezo ematafuleni.

Abaningi abebezile bekungabantu besilisa kodwa nabantu besifazane bebekhona. Ngingumphathi wendawo yokudla kanti uma ngingekho emsebenzini wami wokuba umhlengikazi ngike ngizosebenzela endaweni yokudla ngingagqokanga ngokuphelele futhi amakhasimende awakaze akhalaze ezodla.

Uphoxe abantu abebegxeka ingubo yakhe ezinkundleni zokuxhumana wathi unomzimba omuhle waphinde wathi angeke aqale manje ukuwufihla.

Scrolla World Cup Quiz