Osemusha wasemakhaya uzama ukuqhamuka nesisombululo kwekagesi

Lubhalwe nguKhaya Ndaba

Njengoba osopolitiki besaqhubeka nokulwa ngalokho okwenzeka kwa-Eskom, uThobile Nyawo osemusha usiza abantulayo ngesixazululo esihlukile okuhlanganisa ukuphathwa kwamandla elanga.

UNyawo (29) waseNgwavuma KwaZulu-Natal, ungumsunguli we-Isamabane Energy.

“Ukuntuleka kukagesi  akuvimbeli nje ukukhula nokuthuthukiswa kwamabhizinisi, kodwa kuphazamisa ezemfundo, i-ICT kanye nezinsiza zezempilo.”

“Lokhu kungigqugquzele ukuthi ngiqhubeke nomsebenzi emkhakheni wezamandla ukuze ngenze umehluko ezimpilweni zabantu basendaweni yangakithi.

Ukuthanda kwami ​​umkhakha wezamandla kuholele ekutheni ngiqale i-Isambane Energy ngo-2018.”

Umkhakha wezamandla uyimboni enkulu futhi ehlala ithuthuka eletha izinselelo eziningi. Enye yezinselelo ezinkulu okwadingeka abhekane nayo kwakuwukungafinyeleli kwezimali kanye nokutshalwa kwezimali ezinhlelweni zikagesi ovuselelekayo, ikakhulukazi emiphakathini enganakiwe. 

Ukuze anqobe le nselelo usungule ubudlelwano obuqinile nezikhungo zezimali, izinhlaka zentuthuko kanye nabanye ababambiqhaza ukuze athole uxhaso lwezimali zamaphrojekthi akhe.

“Siphinde sasebenzisa izindlela ezintsha ezisivumela ukuthi sinikeze izixazululo kugesi othengekayo kumakhasimende ethu, njengesivumelwano sokuthenga ugesi nezivumelwano zezinsizakalo zamandla.”

Imakethe akade esebenza kuyo izinze ezindaweni zasemakhaya nasemalokishini

iMpumalanga, i-Limpopo, i-Eastern Cape, ​​ne-Gauteng ikakhulukazi  i-Mineralia, i-Nasaret, i-Tafelkop, i-Mhluzi, i-Eastdene, iThembisa, Sebokeng, iSoweto kanye nezigodi ezifana neSidwadweni, iZiqhuthu, neBlasini.

Ngenxa yendawo kanye nokutholakala kwabasebenzi abanamakhono, inkampani yakhe e-Gauteng ibihlinzeka ngokuqashwa kanye nokudluliselwa kwamakhono kubantu abangu-11 abanezinkontileka zesikhashana zonyaka.

Endaweni ngayinye abasebenza kuyona uthe,“Besihlinzeka ngezixazululo zamandla angabizi kakhulu cishe emakhaya ayisikhombisa, savula amathuba omsebenzi cishe kubantu abahlanu kulezo zindawo. Kuleyo misebenzi emihlanu, ababili ngabesifazane nentsha.”

I-Isambane Energy ihlinzeka ngokufaka amandla elanga, ukushisisa amanzi ngelanga, ukukhanyisa ngendlela eyonga ugesi ye-eEnergy, ukuphathwa kwamandla ngobuhlakani, kanye nama-grid amancane.

UNyawo uthe ukholelwa ukuthi ukuphela kwendlela yokuxazulula inkinga yamandla ezwe ngamandla elanga, nokuthi umqondo kahulumeni wokukhokhisa intela kubasebenzisi belanga awusona isinyathelo esifanele.

“Uhulumeni kumele agxile ekugqugquzeleni abantu ukuthi basebenzise amandla kagesi elanga ngokusebenzisa izaphulelo zentela, okuzosheshisa ukuguqukela kwezwe emnothweni wekhabhoni ephansi kuphinde kufukule nomnotho.”

Izihloko zakamuva